O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1461 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠAKIŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1461

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šakių apskrities arešto namai (1919 m. kovas – 1930 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Šakių apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. kovo mėn.1 Fondo dokumentuose Šakių apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Šakių apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2, nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Šakių apskrities arešto namus išlaikė Šakių apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Šakių apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Šakių apskrities arešto namus, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1930 m. Šakių apskrities arešto namai buvo uždaryti, nenustatyta.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 18 Šakių apskrities arešto namų bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1461 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1929 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, kalinių uždirbtų pinigų, registracijos, kasos, maisto produktų sandėlio ir turto (inventoriaus) knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1461 apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 – 1929 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 3 - 4.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 1. b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 1546, ap. 1, b.129, b. l.493, b.131, l. 1 - 373, b. 178, l. 65-71.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 08:26