O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1462 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR.1462

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Raseinių apskrities arešto namai (1919 m. sausis – 1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Raseinių apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. sausio mėn.1 Fondo dokumentuose Raseinių apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Raseinių apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Raseinių apskrities arešto namus išlaikė Raseinių apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Raseinių apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Raseinių apskrities arešto namus, nenustatyta.

Po sovietų okupacijos 1940 m. Raseinių apskrities arešto namai veiklą tęsė.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

Raseinių apskrities arešto namuose buvo kalinami kriminaliniai ir tardomi politiniai nuteistieji, nuo 1932-02-17 įsteigtas nepilnamečių politinių kalinių skyrius.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 12 Raseinių apskrities arešto namų bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1462 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, buhalteriniai dokumentai, kasos, maisto produktų sandėlio ir inventoriaus knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1462 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 – 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 1

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 67.

5 LCVA, F. 385, ap. 3, b. 20, l. 43; F. 385, ap. 2, b. 141, l. 281

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 15:02