O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1463 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ROKIŠKIO APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1463

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rokiškio apskrities arešto namai (1919 m. liepa – 1938-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Rokiškio apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. liepos mėnesį.1 Fondo dokumentuose Rokiškio apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Rokiškio apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Rokiškio apskrities arešto namus išlaikė Rokiškio apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Rokiškio apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Rokiškio apskrities arešto namus, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1937 m. gruodžio mėn. įsakymu Nr. 390 Rokiškio apskrities arešto namai nuo 1938-01-01 uždaryti. Kaliniai buvo perkelti į Panevėžio kalėjimą.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui

arešto asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-01-12 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 76 Rokiškio apskrities arešto namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Į apyrašą Nr. 1 1959 m., 1961 m., 1967 m. ir 1971 m. papildomai įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1463 yra 1 apyrašas, 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919-1936 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, ginklų registracijos, kasos, maisto produktų sandėlio ir inventoriaus knygos, kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o kalinių asmens bylos - pagal kalinių pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1463 apyraše Nr. 1 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 – 1932 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 7.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap.1, b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 183, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 15:00