O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1465 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR.1465

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus II apskrities arešto namai (1919 m. gegužė – 1939-08-06)

Alytaus apskrities arešto namai (1939-08-07 – 1939-12-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Alytaus II apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. gegužės mėnesį.1 Fondo dokumentuose Alytaus II apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Alytaus II apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Alytaus II apskrities arešto namus išlaikė Alytaus apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis Savivaldybių departamento 1926-01-19 aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Alytaus apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Alytaus II apskrities arešto namus, nenustatyta.

Alytaus II apskrities arešto namai nuo 1939-08-07 pavadinti Alytaus apskrities arešto namais.

Teisingumo ministro 1939-12-09 įsakymu Nr. 624 nuo 1939-12-01 Alytaus apskrities arešto namai uždaryti. Kaliniai buvo perkelti į Kauno sunkiųjų darbų ir Marijampolės kalėjimus.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 11 Alytaus apskrities arešto namų bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Papildomai 1961 m. ir 1966 m. įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1465 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Krašto apsaugos ministro įsakymai, bendroji mobilizacijos instrukcija, žinios apie kalinių skaičių, kalinių elgesį, ligonius, asmenų prašymai priimti į darbą kalėjime, kasos, produktų išdavimo ir inventoriaus knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1465 apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 – 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra bylų, pakenktų pelėsio.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 5.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 301, l. 3.

4 LCVA , F. 385, ap. 2, b. 191, l. 40

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 14:58