O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1467 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES AREŠTO NAMŲ FONDĄ NR. 1467

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities arešto namai (1919 m. birželis – 1937-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašyti Biržų apskrities arešto namai ir nurodyta, kad jie pradėjo veikti 1919 m. birželio mėn.1 Fondo dokumentuose Biržų apskrities arešto namai 1919-1920 m. vadinami Biržų apskrities kalėjimu.

1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2 nustatė arešto namų steigimo ir veiklos tvarką.

Biržų apskrities arešto namus išlaikė Biržų apskrities savivaldybė, skyrė jų viršininką, kurį tvirtino Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentas. Nuo 1920 m. apskričių arešto namų viršininkus skyrė ir atleido teisingumo ministras.

Remiantis 1926-01-19 Savivaldybių departamento aplinkraščiu3 apskričių savivaldybės apskričių arešto namus turėjo perduoti Teisingumo ministerijos kalėjimų departamentui.

Tiksli data, kada 1926 m. Biržų apskrities savivaldybė perdavė Kalėjimų departamentui Biržų apskrities arešto namus, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1936 m. gruodžio mėn. įsakymu Nr. 480 Biržų apskrities arešto namai nuo 1937-01-01 uždaryti. Kaliniai buvo perkelti į Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimą.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apskrities arešto namai buvo skirti siunčiamiems, suimtiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vienam mėnesiui arešto asmenims laikyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1958-03-20 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 6 Biržų apskrities arešto namų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1467 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1932 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie arešto namų kalinių skaičių, ginklų registracijos, kasos, maisto produktų sandėlio ir inventoriaus knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1467 apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 – 1932 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra bylų, pakenktų pelėsio.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 5, l. 5.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 7, psl. 1.

3 LCVA, F. 379, ap.1. b. 301, l. 3.

4 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 183, l. 23.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 14:46