O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1469 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS KALĖJIMO FONDĄ NR. 1469

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės kalėjimas (1919 m. sausio mėn.–1940-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Marijampolės kalėjimas ir nurodyta, kad kalėjimas 1919 m. sausio mėnesį jau veikė.1 Marijampolės kalėjimo viršininkas buvo paskirtas 1919-03-13.2

Marijampolės kalėjimą išlaikė Teisingumo ministerija. Marijampolės kalėjimo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas,3 nuo 1924-01-10 Kalėjimų inspektorius4, nuo 1939 rugpjūčio mėn. Namų suimtiesiems departamentas. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo Marijampolės apygardos teismo pirmininkas ir Marijampolės apylinkės teismo teisėjas.

Marijampolės kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“5, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės6, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Marijampolės kalėjimo fondo dokumentai įrašyti 1952-10-08. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 19 bylų.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 19 Marijampolės kalėjimo bylų, įrašytų fondo Nr. 1469 apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1963 m. ir 1967 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1469 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1937 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie kalinių skaičių, kalinių registracijos, kasos, maisto produktų sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) knygos, tarnautojų algų lapai, kalinio asmens byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją .

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1937 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 5, l. 1-12.

2 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 6, l. 2; F.1546, ap. 1, b. 70, b, l. 457.

3 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 4.

4 Vyriausybės žinios (toliau- V. Ž.), 1924 m., Nr. 147-1064.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

6 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

7 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 14:44