O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1473 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO KALĖJIMO IR DRAUSMĖS DALIES FONDĄ NR. 1473

2010-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karo kalėjimas (1921-09-25–1922-01-31)

Karo daboklė (1922-02-01–1923-12-31)

Karo kalėjimas (1924-01-01–1928-05-31)

Karo kalėjimas ir drausmės dalis (1928-06-01–1935-08-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1921-09-06 įsakymu kariuomenei Nr. 206 nuo 1921-09-25 paskirtas Karo kalėjimo viršininkas. Viršininkas pradėjo eiti pareigas ir formuoti kalėjimą nuo 1921-09-26.1Kalėjimo viršininkas buvo pavaldus vietinės kariuomenės brigados vadui.

Karo kalėjimo viršininko 1922-02-01 įsakymu Nr. 32 Karo kalėjimas nuo 1922-02-01 pavadintas Karo dabokle.2 Daboklės viršininkas buvo pavaldus vietinės kariuomenės brigados vadui, nuo 1923-08-27 – II pėstininkų divizijos vadui, nuo 1923-11-15 – II karo apygardos viršininkui.

Nuo 1924-01-01 įsigaliojo nauji Krašto apsaugos ministerijos etatai.3 Karo daboklė pavadinta Karo kalėjimu. Kalėjimo viršininkas buvo pavaldus II karo apygardos viršininkui, nuo 1926-08-31 – Kauno įgulos komendantui.

Nuo 1928-06-01 prie Karo kalėjimo prijungta Drausmės dalis. Karo kalėjimas pavadintas Karo kalėjimu ir drausmės dalimi.4 Karo kalėjimo ir drausmės dalies viršininkas buvo pavaldus Kauno įgulos komendantui, nuo 1933-02-18 – II pėstininkų divizijos vadui.

Vadovaujantis 1935-07-09 slaptu įsakymu kariuomenei Nr. 11, Karo kalėjimas ir drausmės dalis nuo 1935-08-10 nustojo veikti kaip atskira dalis ir įėjo į Kauno miesto ir apskrities komendantūros sudėtį.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karo kalėjime, Karo daboklėje, Karo kalėjime ir drausmės dalyje buvo kalinami Kariuomenės teismo bei pulkų teismų nuteisti kariai, iki teismo laikomi suimti kariai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Kauno komendantūros karo kalėjimo ir drausmės dalies fondo Nr. 224 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 80 saugojimo vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-03-20 iš Kauno miesto archyvo perėmė Karo kalėjimo ir drausmės dalies prie Kauno komendantūros fondą Nr. 224 – 80 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve fondas peršifruotas į Nr. 750, vėliau į Nr. 1473.

1965 m. sutvarkius neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 285 bylos.

1967 m. sutvarkius iš Krašto apsaugos ministerijos fondo atkeltus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 178 bylos.

1975 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 3, 1999 m. – 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 1473 yra 1 apyrašas, 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Kauno miesto ir apskrities komendantūros Karo kalėjimo 1935–1940 m. veiklos bylų.

 

Veiklos ir įkalintų asmenų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, karo kalėjimo, karo daboklės, karo kalėjimo ir drausmės dalies viršininko, Kauno įgulos ugniagesių inspektoriaus įsakymai, veiklos instrukcijos ir taisyklės,

Virštarnybinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos posėdžių protokolai, kalėjimo priešlėktuvinės priešcheminės apsaugos plano projektas,

susirašinėjimo teismo atsakomybėn patrauktų, įtariamų komunistine veikla, nuteistų karių, pabėgusiųjų iš kalėjimo paieškos, karių ir laisvai samdomų tarnautojų tarnybos, karių mobilizacijos ir paleidimo į atsargą, virštarnybinių puskarininkių ir civilių tarnautojų politinių pažiūrų, karių apdovanojimo, ginklų, pensijų, pašalpų, žemės gavimo, etatų, asmens sudėties, karininkų mokslo, kareivių švietimo, kursų ir renginių organizavimo, aprūpinimo butais, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

kareivių nusižengimų tyrimo dokumentai, žinių apie kalinius lapai,

rikiuotės dienynas, karių tarnybos, apdovanojimo lapai, kalėjimo ugniagesių tarnybos lapai, atestacijos, tarnybos, kelionės, ligos, atostogų liudijimai, leidimai vesti, asmenų išsilavinimo lapeliai, etatų lentelės, karių šaudymo lapai,

statistinės žinios apie personalą, karininkų ištarnautą laiką, paleidžiamus į atsargą kareivius, turtą, arklius, ginklų apžiūros, inventoriaus knygos, kalėjimo situacinis planas,

prašymai priimti į darbą, palikti virštarnybiniais, suteikti atostogas, sudaryti sąlygas mokytis,

algų išmokėjimo lapai, virštarnybinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos knygos, kiti finansų dokumentai,

karininkų, kareivių, civilių tarnautojų, nuteistų karių, politinių kalinių, kariuomenės dalių ir įstaigų dislokacijos sąrašai, karių tarnybos eigos knygos,

suimtų karių bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, belaisvių, suimtųjų bylos ir žinių apie kalinius lapai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 36, l. 261; F. 1473, ap. 1, b. 366, l. 1.

2 LCVA. F. 1473, ap. 1, b. 375, l. 18; F. 384, ap. 1, b. 47, l. 23 a. p.

3 LCVA. F. 384, ap. 1, b. 63, l. 12 a.

4 LCVA. F. 1473, ap. 1, b. 411, l. 74; b. 416, l. 3, 4; F. 929, ap. 5, b. 195, l. 128.

5 LCVA. F. 1473, ap. 1, b. 467, l. 102, b. 479, l. 107.; F. 384, ap. 1, b. 119, l. 14.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 14:42