O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1546 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KALĖJIMŲ INSPEKTORIAUS FONDĄ NR. 1546

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kalėjimų skyrius (1918 m. gruodžio mėn.–1919-02-10)

Kalėjimų departamentas (1919-02-11–1924-01-09)

Kalėjimų inspektorius (1924-01-10–1939 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli Kalėjimų skyriaus veiklos pradžios data nenustatyta. Teisingumo ministerijos 1918 m. gruodžio mėn. etatų sąraše įrašytas Kalėjimų skyrius. Kalėjimų skyrius buvo Teisingumo ministerijos Bendrųjų reikalų departamento struktūrinė dalis.

Teisingumo ministro 1919-02-11 įsakymu Nr. 28 Apie Teisingumo ministerijos suskirstymą į departamentus ir skyrius, įsteigtas Kalėjimų departamentas.1

Nuo 1924-01-10 Kalėjimų departamento funkcijas perėmė Kalėjimų inspektorius.

Kalėjimų departamentas, Kalėjimų inspektorius, savo veikloje vadovavosi 1919-05-22 Laikinuoju įstatymu apie namus suimtiesiems2, jo papildymais bei pakeitimais ir kitais teisės aktais.

1939 m. balandžio-rugpjūčio mėn. Kalėjimų inspektoriaus funkcijas perėmė Namų suimtiesiems departamentas.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kalėjimų departamentas, Kalėjimų inspektorius organizavo, vadovavo visiems sunkiųjų darbų ir kitiems kalėjimams, apskričių arešto namams, nepilnamečių auklėjimo įstaigoms ir kontroliavo jų veiklą.

Ruošė įstatymų projektus dėl tvarkos palaikymo kalėjimuose ir kitose kalinimo įstaigose, kalinių maitinimo ir aprūpinimo drabužiais, darbų kaliniams organizavimo, kontroliavo teisės aktų vykdymą kalėjimuose, rūpinosi kalėjimų ir kalinimo įstaigų finansavimu, apsaugos apginklavimu, rinko ir teikė Teisingumo ministerijai statistines žinias, tyrė tarnautojų, kalinių skundus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 14815 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo fondo Nr. 491 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 – Nr. 8.

Fondo Nr. 1546 fondo byloje esančioje 1970-08-22 Pažymoje dėl trūkstamų fonde bylų paieškos rezultatų yra nurodyta, kad 1959 m. iš fondo Nr. 491 apyrašo Nr. 1 perkelti 278 apskaitos vienetai į naujai sudarytą Kalėjimų departamento fondą Nr. 1546. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1981 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde – iš viso apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 277 apskaitos vienetai.

1987 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Kalėjimų inspektorius“.

Iš viso fonde Nr. 1546 yra 1 apyrašas, 279 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1935 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kalėjimų ir arešto namų viršininkų įsakymų nuorašai, kvotų protokolai dėl kalinių pabėgimo, statistinės žinios apie kalinių skaičių kalėjimuose, arešto namuose, nepilnamečių auklėjimo įstaigose, politinius, kriminalinius ir pabėgusius kalinius, dirbančiųjų kalinių skaičių, kalinių paleidimą ir perkėlimą į kitus kalėjimus, žinios apie kalinių bado streikus, uždirbtus pinigus ir jų paskirstymą, sergančius kalinius ir jų gydymą, susirašinėjimo apie kalinius, nuteistus mirties bausme, kalinių mirtį, kalinių pasipriešinimą prižiūrėtojams, kalinių mokymą, maitinimą, drausmę, auklėjimą, laikymą kalėjime be bylos sprendimo, kalėjimuose esančius kalinių mažus vaikus, kalėjimų finansų ir ūkio klausimais dokumentai, kalėjimų ir arešto namų steigimo, priėmimo ir perdavimo, likvidavimo, ginklų stovio aktai, kalinių reikalavimai pagerinti buitines sąlygas, prašymai perkelti į kitą kalėjimą, sumažinti bausmę ir kt. Perkeltų į IX fortą, paleistų pagal amnestijos įstatymą, Klaipėdos teismo nuteistų kalinių sąrašai, kalėjimų ir arešto namų personalo sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1546 apyraše Nr. 1 įrašyti 279 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1935 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 923, ap. 1, b. 4, l. 89.

2 LVŽ, 1919, Nr. 7-78.

3 V. Ž. 1939 m. Nr. 658-4827.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:57