O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1661 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. 1661

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių kalėjimas (1918-12-27–1940-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Telšių kalėjimo viršininkas buvo paskirtas 1918-12-27.1 Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Telšių kalėjimas ir nurodyta, kad kalėjimas 1919 m. vasario mėnesį jau veikė.2

Telšių kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijai, o jo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas, nuo 1924-01-10 - Kalėjimų inspektorius,3 nuo 1939 m. rugpjūčio mėn. - Namų suimtiesiems departamentas. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo Kauno, nuo 1922-08-01 - Šiaulių apygardos teismo4 pirmininkai bei Telšių apylinkės teismo teisėjas.

Telšių kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“5, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės6, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Telšių kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1962-10-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Telšių rajono valstybinio archyvo perėmė 2268 Telšių kalėjimo bylas įrašytas apyraše Nr. 1.

1984 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2000 m. buvo atliktas Telšių arešto namų fondo Nr. 1454 bylų fondinės priklausomybės tikslinimas. Nustatyta, kad fondo Nr. 1454 bylos priklauso Telšių kalėjimo fondui Nr. 1661. 2000-09-27 fondas Nr. 1454 panaikintas, 13 apskaitos vienetų įrašyta į fondo Nr. 1661 apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 2001 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1661 yra 1 apyrašas, 2286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos, personalo ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kalėjimo viršininko įsakymai, taisyklės, susirašinėjimo kalinių persiuntimo, sveikatos, maitinimo, elgesio ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie kalinių skaičių, kalinių, ginklų, maisto produktų sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) registracijos knygos, personalo ir finansų dokumentai, tarnautojų ir kalinių asmens bylos.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes pavardės abėcėlės tvarka. Kalinių asmens bylos susistemintos ir įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2286 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 6, l. 2; F. 1546, ap. 1, b. 70, b, l. 457.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 5, l. 1-12.

3 Lietuvos Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1924 m., Nr. 147-1064.

4 V. Ž., 1922 m., Nr. 81-705.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

6 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

7 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 13:56