O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 299 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BELAISVIŲ STOVYKLŲ VALDYBOS FONDĄ NR. 299

2010-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Belaisvių stovyklų valdyba (1919-07-15–1923-12-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Vyriausiojo vado 1919-07-22 įsakymu Nr. 19 organizuota Belaisvių stovyklų valdyba ir nuo 1919-07-15 paskirtas Belaisvių stovyklos viršininkas. Valdyba pradėjo veiklą 1919-08-01.1Valdybos viršininkas buvo pavaldus Generalio štabo viršininkui, nuo 1919-11-15 – tiekimų viršininkui, nuo 1920-08-12 – vietinės kariuomenės brigados vadui.

Belaisvių stovyklų valdybos viršininko 1923-11-15 įsakyme Nr. 239 nurodyta, kad Belaisvių stovyklų valdybos likvidacija baigta 1923-11-15. Krašto apsaugos ministro 1924-01-11 slaptame įsakyme Nr. 1 nurodyta, kad Belaisvių stovyklų valdyba galutinai likviduota 1923-12-15.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Belaisvių stovyklų valdyba administravo belaisvių stovyklas, rūpinosi belaisvių ir internuotųjų paskirstymu į belaisvių stovyklas, belaisvių išlaikymu, skyrimu darbams, paleidimu iš stovyklos.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953 m. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudaryti Belaisvių stovyklų valdybos fondo Nr. 299 apyrašai Nr. 1–3. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 1511, apyraše Nr. 2 – 84, apyraše Nr. 3 – 244 bylų.

1967 m. iš pertvarkyto Krašto apsaugos ministerijos fondo buvo atkeltos neaprašytos Belaisvių stovyklų valdybos bylos. Sutvarkius šias bylas, į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 32, į apyrašą Nr. 2 – 62 bylos.

1974 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 2 bylos.

1977 m. iš apskaitos išbraukti 6 (iš apyrašo Nr. 2), 1981 m. – 12 (iš apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2) apskaitos vienetų.

1979 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 1 byla.

1984 m į apyraša Nr. 1 papildomai įrašyta 6, 1994 m. – 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 299 yra 3 apyrašai, 1925 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos ir belaisvių bei internuotų asmenų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai,

susirašinėjimo karių tarnybos, internuotųjų, belaisvių suėmimo bei laikymo ir kitais klausimais dokumentai,

rikiuotės dienynas,

atestacijų lapai, tarnybos eigos knygos, belaisvių registracijos knyga, belaisvių ir internuotų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, belaisvių, internuotų asmenų bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1550 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai,

susirašinėjimo sargybos organizavimo, žinių apie internuotuosius suteikimo, belaisvių paskirstymo į stovyklas, panaudojimo ir paskirstymo įvairiems darbams, atsiskaitymo už belaisvių darbą, belaisvių ir internuotųjų maitinimo, sveikatos ir gydymo, pabėgimo, paleidimo iš stovyklų, karių tarnybos, sargybos komandos aprūpinimo ginklais ir šoviniais, asmens sudėties, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

žinios apie belaisvių stovyklų ginklų būklę, karininkų, karo valdininkų tarnybos lapai, liudijimai apie tarnybą kariuomenėje, atostogų, ligos liudijimai,

statistinės žinios apie sargybos komandos asmens sudėtį, belaisvių skaičiaus pasikeitimą,

sutartys dėl maisto tiekimo, tarnautojų algų išmokėjimo lapai, finansų, sandėlių, gautų prekių patikrinimo aktų knyga,

sargybos komandos kareivių, belaisvių, internuotųjų, turto sąrašai, karių tarnybos eigos knygos, belaisvių, internuotųjų, sargybos komandos kareiviams skirtų nuobaudų registracijos knyga, armatūros knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Belaisvių ir internuotų asmenų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos belaisvių ir internuotų asmenų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 244 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 929, ap. 1, b. 325, l. 24; F. 299, ap. 2, b. 13, l. 1.

2 LCVA. F. 299, ap. 1, b. 9, l. 111 a. p.; F. 10, ap. 1, b. 129, l. 136, 138; F. 384, ap. 1, b. 15, l. 122 a. p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:18