O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 301 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KONCENTRACIJOS STOVYKLOS FONDĄ NR. 301

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Koncentracijos stovykla (1927-01-04–1933-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Krašto apsaugos ministro 1927-01-15 įsakymu Nr. 9 nuo 1927-01-04 įsteigta Koncentracijos stovykla Varniuose.1

Krašto apsaugos ministro 1927-02-05 įsakymu kariuomenei Nr. 17 Varnių koncentracijos stovyklos veiklą prižiūrėjo Telšių karo komendantas.2 Dokumentuose stovyklos pavadinimas įvairuoja. Stovykla buvo vadinama: Koncentracijos stovykla Varniuose, Varnių koncentracijos stovykla, Koncentracijos stovykla.

Koncentracijos stovyklos veiklą reglamentavo 1919-03-05 Ypatingi valstybės apsaugos įstatai, jų pakeitimai ir papildyma.3, Krašto apsaugos ministro nurodymai ir kiti teisės aktai.

Krašto apsaugos ministro 1933-04-13 įsakymu kariuomenei Nr. 3 Koncentracijos stovykla nuo 1933-04-01 panaikinta.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Koncentracijos stovykloje buvo kalinami karo komendanto, vidaus reikalų ministro arba apskrities viršininko nutarimu nubausti, sulaikyti, įtariami arba pripažinti pavojingais valstybės saugumui ar viešajai tvarkai asmenys.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Koncentracijos stovyklos dokumentai perduoti 1940 m. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1954-02-10 fonde Nr. 301 buvo 1 apyrašas, 115 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968 m. papildomai įrašyti 27 apskaitos vienetai, 1980 m. - 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 301 yra 1 apyrašas, 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Varnių koncentracijos stovyklos komendanto įsakymai; susirašinėjimo su apskričių, kalėjimų, policijos nuovadų viršininkais ir komendantais internuotųjų sveikatos, persiuntimo, maitinimo, elgesio, ir kitais veiklos klausimais dokumentai; žinios apie internuotuosius, internuotųjų sąrašai ir asmens bylos, karininkų tarnybos ir atestacijos lapai, stovyklos pastatų aprašymai ir atliktų pastatų remonto darbų aktai, finansų, turto, ir personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą. Internuotųjų asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 384, ap. 1, b. 81, l. 10.

2. LCVA, F. 384, ap. 1, b. 81, l. 19.

3. Vyriausybės žinios (toliau – V.Ž.), 1919 m., Nr. 4 – 42; 1920 m., Nr. 49 – 487.

4. LCVA, F. 384, ap. 1, b. 109, l. 7.

5. LCVA, F. 384, ap. 2, b. 502, l. 91; ap. 3, b. 150, l. 27.

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:05