O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 489 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO KALĖJIMO FONDĄ NR. 489

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio kalėjimas (1919 m. birželio mėn.–1940-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-05-22 Laikinuoju įstatymu apie namus suimtiesiems, įsteigtas Panevėžio apskrities kalėjimas.1

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Panevėžio apskrities kalėjimas ir nurodyta, kad 1919 m. birželio mėn. kalėjimas jau veikė.2

Panevėžio kalėjimą išlaikė Teisingumo ministerija.

Panevėžio kalėjimo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas, nuo 1924-01-10 Kalėjimų inspektoriaus3, nuo 1939 rugpjūčio mėn. - Namų suimtiesiems departamentas. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo Kauno apygardos teismo pirmininkas, nuo 1925-04-20 Panevėžio apygardos teismo pirmininkas ir apylinkės teismo teisėjas.4

Panevėžio kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“5, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės6, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Panevėžio kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui. 7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

Panevėžio kalėjime buvo kalinami kriminaliniai ir politiniai kaliniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 237 Panevėžio kalėjimo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir 6458 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 4. Dokumentų perėmimo aktuose perdavimo data nenurodyta.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 12 Panevėžio kalėjimo bylų, įrašytų apyraše Nr. 5.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1958-07-01 Panevėžio kalėjimo fonde Nr. 489 buvo 5 apyrašai, 6707 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 117, apyraše Nr. 2 - 120, apyraše Nr. 3 - 5168, apyraše Nr. 4 - 1290, apyraše Nr. 5 - 12 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. ir 1971 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta 12 apskaitos vienetų.

1991 m. ir 2001 m. patikslintas apyrašuose Nr. 3 ir Nr. 4 įrašytų apskaitos vienetų skaičius: iš viso apyraše Nr. 3 buvo įrašyta 4762, apyraše Nr. 4 – 1293 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 489 yra 5 apyrašai, 6316 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Rokiškio arešto namų fondui Nr. 1463 priklausančių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 118 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žinios apie kalinių, esančių kalėjime, skaičių ir jų gydymą, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, sutartys dėl kalėjimo pastatų remonto, kalėjimo turto perdavimo-priėmimo aktai, kasos, maisto produktų sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) knygos, personalo ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai- rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka .

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4762 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 1293 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos žinios apie kalinių, esančių arešto namuose, skaičių, kalinių darbo, kasos ir maisto produktų knygos, finansų dokumentai.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Laikinosios Lietuvos Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7-78.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 5, l. 6.

3 Vyriausybės žinios (toliau- V. Ž.), 1924 m., Nr. 147-1064.

4 V.Ž., 1925 m., Nr. 189-1282.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

6 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

7 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:48