O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 491 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. 491

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas (1919-01-01–1940-09-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo viršininkas buvo paskirtas 1919-01-01.1

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas ir nurodyta, kad 1919 m. gegužės mėnesį kalėjimas jau veikė.2

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą išlaikė Teisingumo ministerija.

Kalėjimo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas, nuo 1924-01-04 - Kalėjimų inspektorius, nuo 1939 m. rugpjūčio mėn. - Namų suimtiesiems departamentas. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo ir Kauno apygardos teismo pirmininkas bei Kauno apylinkės teismo teisėjas.

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“3, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės4, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kauno sunkiųjų darbų kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

Kauno sunkiųjų darbų kalėjime buvo kalinami kriminaliniai ir politiniai kaliniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 14815 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 – Nr. 8.

1959-06-20 fonde buvo 14225 apskaitos vienetai, įrašyti apyrašuose Nr. 1 – 4: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 12378, apyraše Nr. 2 - 1261 apyraše Nr. 3 - 223, apyraše Nr. 4 - 363 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo fondo Nr. 1546 fondo byloje esančioje 1970-08-22 Pažymoje dėl trūkstamų fonde bylų paieškos rezultatų yra nurodyta, kad 1959 m. iš fondo Nr. 491 (apyrašo Nr. 1) 276 apskaitos vienetai perkelti į naujai sudarytą fondą Nr. 1546. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Fondo Nr. 491 apyraše Nr. 1 yra nurodyta, kad į Kalėjimo Nr. 1 fondą Nr. R-827 perkelta 15 apskaitos vienetų, o į Rokiškio apskrities arešto namų fondą Nr. 1463 - 19 apskaitos vienetų, į Kėdainių apskrities arešto namų fondą Nr. 1468 – 1 apskaitos vienetas. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. ir 1964–1966m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyti 44 apskaitos vienetai. 1967 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1967 m. atrinkti naikinti 559 neaprašyti saugojimo vienetai – kalinių laiškų, siuntinių ir pasimatymų registracijos kortelės.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1980 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2000 m. ir 2005 m. apskaitos dokumentuose buvo patikslintas apyrašuose įrašytų apskaitos vienetų skaičius.

Iš viso fonde Nr. 491 yra 4 apyrašai, 14269 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra pavienių 1940–1941 m., 1941–1944 m. ir 1945 m. dokumentų

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kalėjimo viršininko įsakymai, statistinės žinios apie politinius ir kriminalinius, paleistus, priimtus, pabėgusius, tardomus, dirbančius kalinius, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, teismo tardytojais ir kitomis įstaigomis kalinių perkėlimo, gydymo, aprūpinimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kalinių elgesio vertinimo komisijos protokolai, malonės aktai, priimtų, išleistų kalinių registracijos knygos, ginklų, kasos, maisto produktų sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) knygos, personalo ir finansų dokumentai, kalinių sąrašai ir asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą, kalinių asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 12370 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė bylų rodyklė

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1262 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti kalėjimo viršininko įsakymai, kalėjimo tarnautojų darbo instrukcijos žinios apie kalinių, esančių kalėjime, skaičių, susirašinėjimo perkeliamų, paleistų kalinių ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kasos, maisto produktų, sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) knygos, kalėjimo inventoriaus perdavimo aktai, kalinių malonės prašymai, leidimai lankyti kalinius, priimtų, paleistų, nubaustų kalinių sąrašai, kalinių asmens bylos, kalėjimo tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai darbui gauti, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą, kalinių asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kalėjimo tarnautojų darbo instrukcijos, žinios apie kalinius, kalinių gydymą, susirašinėjimo kalinių, Kalinių globos draugijos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kalinių registracijos knygos, ginklų, kasos, maisto produktų knygos, kalinių ir tarnautojų sąrašai, tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 413 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 6, l. 2.

2 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 5, l. 5.

3 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

4 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

5 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:44