O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 493 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. 493

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių kalėjimas (1918-12-12–1922-01-31)

Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimas (1922-02-01–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaulių miesto ir apskrities kalėjimo viršininkas buvo paskirtas 1918-12-12.1

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Šiaulių kalėjimas ir nurodyta, kad 1919 m. balandžio mėnesį kalėjimas jau veikė.2

Šiaulių kalėjimą išlaikė Teisingumo ministerija, o veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas ir Kauno apygardos teismo vadovybė.

Teisingumo ministerijos komisijos 1922-01-14 nutarimu Šiaulių kalėjimo Sunkiųjų darbų skyrius nuo 1922-02-01 buvo pertvarkytas ir Šiaulių kalėjimas pavadintas Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimu.3

Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas, nuo 1924-01-10 Kalėjimų inspektorius, nuo 1939 m. rugpjūčio mėn. - Namų suimtiesiems departamentas. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo ir Šiaulių apygardos teismo vadovybė.

Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“4, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės5, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių kalėjimas, Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjime buvo kalinami kriminaliniai ir politiniai kaliniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo fondo dokumentai įrašyti 1949-11-24. Dokumentai sutvarkyti ir sudarytas aprašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyta 17 bylų.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo 24 Šiaulių sunkiųjų darbų kalėjimo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1961 m. ir 1965 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 493 yra 1 apyrašas, 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žinios apie kalinių, esančių kalėjime, skaičių, ginklų, maisto produktų sandėlio ir medžiagų (inventoriaus), ambulatorinių ligonių registracijos knygos, kasos knygos, algų lapai, tarnautojo asmens byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją .

Iš apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 6, l. 2.

2 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 5, l. 4.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 3, b. 4, l. 46.

4 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

5 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

6 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:43