O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 494 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DIMITRAVO PRIVERČIAMOJO DARBO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 494

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priverčiamojo darbo įstaiga (1937 m. birželis –1940-01-09)

Dimitravo priverčiamojo darbo įstaiga (1940-01-10–1940-11-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ministrų Kabineto 1936-12-10 nutarimu leista Vidaus reikalų ministerijai Dimitravo dvare įsteigti Priverčiamojo darbo įstaigą.1 Tiksli data, kada įsteigta Priverčiamojo darbo įstaiga, nenustatyta. Priverčiamojo darbo įstaigos viršininkas pirmąjį įsakymą išleido1937-06-01.2

Priverčiamojo darbo įstaigos buvo steigiamos ir uždaromos Ministrų Kabineto nutarimu. Įstaigos buvo pavaldžios Vidaus reikalų ministerijai3 ir išlaikomos valstybės lėšomis. Priverčiamojo darbo įstaigos viršininkus skyrė ir atleido vidaus reikalų ministras.4

Priverčiamojo darbo įstaigos veiklą reglamentavo 1936-11-12 Priverčiamojo darbo įstaigų įstatymas 5 ir vidaus reikalų ministro 1937-08-19 įsakymu Nr. 31 patvirtintas „Priverčiamojo darbo įstaigų statutas“6 bei kiti teisės aktai.

Vidaus reikalų ministro 1940-01-10 įsakymu Nr. 2 Priverčiamojo darbo įstaiga buvo pavadinta Dimitravo priverčiamojo darbo įstaiga.7

Vidaus reikalų liaudies komisariato 1940-11-18 įsakymu Dimitravo priverčiamojo darbo įstaiga nuo 1940-11-20 perkelta į Pravieniškes.8

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priverčiamojo darbo įstaiga buvo skirta administracinės valdžios nubaustų, sulaikytų, įtariamų arba pripažintų pavojingais valstybės saugumui ar viešajai tvarkai asmenų kalinimui iki vienerių metų. Priverčiamojo darbo įstaigoje asmenys buvo laikomi vidaus reikalų ministro, karo komendanto arba apskrities viršininko nutarimu. Įstaigoje uždaryti asmenys privalėjo dirbti nustatytus darbus negaudami atlyginimo.9

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Dimitravo priverčiamojo darbo įstaigos dokumentai Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduoti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 762 Dimitravo priverčiamojo darbo įstaigos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad Dimitravo priverčiamojo darbo įstaigos fonde 1959-04-27 buvo 1 apyrašas, 1049 apskaitos vienetai, o 1963 m. - 1065 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965–1966 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 494 yra 1 apyrašas, 1072 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra asmenų, kalėjusių Pravieniškių priverčiamojo darbo įstaigoje 1940 - 1941 m., 1941-1942 m., dokumentų. Pravieniškių priverčiamojo darbo įstaigos 1940-1941 m. dokumentai yra fonde Nr. R-303.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų ir viršininko įsakymai; susirašinėjimo administraciniais, kalinių sveikatos, personalo, akmenų apdirbimo ir kitais ūkio klausimais dokumentai; statistinės žinios apie suimtuosius, įstaigos pastatų statybos ir remonto sąmatos, buhalteriniai ir personalo dokumentai, kalinių asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose pagal svarbumą. Kalinių asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1072 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 – 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 923, ap. 1, b. 915, l. 3.

2 LCVA, F. 394, ap. 6, b. 372, l. 5, 17.

3 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 98, l. 34.

4 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 85, l. 26.

5 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1936 m., Nr. 557 – 3871.

6 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 85, l. 12 - 16; b. 98, l. 33-46.

7 LCVA, F. 394, ap. 7, b. 20, l. 2.

8 LCVA, F. R-761, ap. 1a, b. 68, l. 54, F. 494, ap. 1, b. 1012, l. 765, 794.

9 VŽ, 1936 m., Nr. 557 – 3871.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:42