O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 495 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PABRADĖS PRIVERČIAMOJO DARBO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 495

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga (1939-12-20–1940-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga įsteigta 1939-12-20 vidaus reikalų ministro 1940-01-10 įsakymu Nr. 21, vykdant 1939-11-16 Ministrų Tarybos nutarimą.2

Priverčiamojo darbo įstaigos buvo steigiamos ir uždaromos Ministrų Kabineto nutarimu. Įstaigos buvo pavaldžios Vidaus reikalų ministerijai3 ir išlaikomos valstybės lėšomis. Priverčiamojo darbo įstaigos viršininkus skyrė ir atleido vidaus reikalų ministras.4

Priverčiamojo darbo įstaigos veiklą reglamentavo 1936-11-12 Priverčiamojo darbo įstaigų įstatymas5 ir vidaus reikalų ministro 1937-08-19 įsakymu Nr. 31 patvirtintas „Priverčiamojo darbo įstaigų statutas“6 bei kiti teisės aktai.

Vidaus reikalų ministro 1940-06-07 įsakymu Nr. 49 prie Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos nuo 1940-06-01 buvo įsteigta Pabradės koncentracijos stovykla karo atbėgėliams ir svetimšaliams laikyti.7 Stovyklos veiklos tvarką nustatė vidaus reikalų ministro 1940-05-15 įsakymu Nr. 40 patvirtintas „Karo atbėgėlių koncentracijos stovyklų statutas“.8

Vidaus reikalų liaudies komisariato nurodymu Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga 1940-09-10 likviduota, turtas bei visi priverčiamosios darbo įstaigos ir koncentracijos stovyklos suimtieji buvo perkelti į Dimitravo priverčiamojo darbo įstaigą.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priverčiamojo darbo įstaiga buvo skirta administracinės valdžios nubaustų, sulaikytų, įtariamų arba pripažintų pavojingais valstybės saugumui ar viešajai tvarkai asmenų kalinimui iki vienerių metų. Priverčiamojo darbo įstaigoje asmenys buvo laikomi vidaus reikalų ministro, karo komendanto arba apskrities viršininko nutarimu. Įstaigoje uždaryti asmenys privalėjo dirbti nustatytus darbus negaudami atlyginimo.10

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos dokumentai archyvui perduoti 1940 m. Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1949 m., apyrašas Nr. 2 - 1951 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 22 Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos bylas.

Apskaitos dokumentuose yra įrašai, kad Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos fonde 1959-04-27 apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 272, apyraše Nr. 2 – 184, apyraše Nr. 3 – 96 apskaitos vienetai. 1961-1963 m. papildomai įrašyti 25 apskaitos vienetai. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Iš viso fonde Nr. 495 yra 3 apyrašai, 567 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka

Iš viso fondo Nr. 495 apyraše Nr. 1 įrašyti 273 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kalinių ir tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 495 apyraše Nr. 2 įrašyti 196 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti priverčiamojo darbo įstaigų statutas, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, viršininko įsakymai, pareigybių aprašymai, susirašinėjimo kalinių sveikatos tikrinimo, perkėlimo, personalo, finansųklausimais dokumentai; žinios apie kalinius, išlaidų ir maisto produktų apyskaitos, tarnautojų asmens bylos ir kiti personalo dokumentai.

Tarnautojų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, veiklos bylos - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 495 apyraše Nr. 3 įrašyti 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Jolanta Tidikytė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 379, ap. 1, b. 291, l. 118.

2 LCVA, F. 923, ap. 1, b. 1098, l. 17.

3 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 98, l. 34.

4 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 85, l. 26.

5 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1936 m., Nr. 557 – 3871.

6 LCVA, F. 495, ap. 3, b. 85, l. 12- 16; b. 98, l. 33 - 46.

7 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 291, l. 59; F. 378, ap. 10, b. 24, l. 253.

8 LCVA, F. 379, ap. 1, b. 291, l. 68 - 69.

9 LCVA, F. 494, ap. 1, b. 1012, l. 417.

10 VŽ, 1936 m., Nr. 557 – 3871.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:37