O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 733 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS KALĖJIMO FONDĄ NR. 733

2007-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės kalėjimas (1918-12-18–1940-09-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės kalėjimo viršininkas buvo paskirtas 1918-12-18.1

Kalėjimų departamento 1919 m. žiniose apie kalinių skaičių kalėjimuose ir apskričių arešto namuose įrašytas Ukmergės kalėjimas ir nurodyta, kad kalėjimas 1919 m. gegužės mėn. jau veikė2.

Ukmergės kalėjimas buvo išlaikomas Teisingumo ministerijos.

Ukmergės kalėjimo veiklą prižiūrėjo Kalėjimų departamentas, nuo 1924-01-10 -Kalėjimų inspektorius3, nuo 1939 m. rugpjūčio mėn. – Namų suimtiesiems departamentas4. Kalėjimo veiklą taip pat prižiūrėjo ir Kauno apygardos teismo vadovybė.

Ukmergės kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“5, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės6, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Ukmergės kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 7

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Ukmergės kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

Ukmergės kalėjime buvo kalinami kriminaliniai ir politiniai kaliniai, taip pat asmenys, nuteisti sunkiųjų darbų kalėjimu.8

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Ukmergės kalėjimo dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1952-11-11 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Ukmergės rajono valstybinio archyvo perėmė 5451 Ukmergės kalėjimo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, o 1953-10-14 – 1635 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 27 Panevėžio kalėjimo bylas, įrašytas apyraše Nr. 3.

1959-06-24 fonde Nr.733 buvo 7113 apskaitos vienetų, įrašytų apyrašuose Nr. 1-3.

1963 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1967-11-01 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 3 Ukmergės kalėjimo neaprašytas bylas. 1967-12-01 bylos buvo sutvarkytos: į aprašus Nr. 1 ir Nr. 2 buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai, 1 byla sujungta su kitu apskaitos vienetu.

Į apyrašą Nr. 2 1980 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas. 2001 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų apskaitos vienetų skaičius.

Iš viso fonde Nr. 733 yra 3 apyrašai, 7117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Ukmergės kalėjimo 1941-1944 m. veiklos dokumentai yra fonde Nr. R-926.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, statistinės žinios apie paleistus ir kalėjime esančius kalinius, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija ir kitomis įstaigomis kalinių perkėlimo, gydymo, aprūpinimo, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, maisto produktų sandėlio, medžiagų (inventoriaus) ir kitos registracijos knygos, personalo ir finansų dokumentai, kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose veiklos bylos įrašytos pagal svarbumą, o kalinių asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6799 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, kalėjimo viršininko įsakymai, kalinių registracijos ir abėcėlinės knygos, kalinių asmens sąskaitų, nubaustų ir tardomų kalinių, ligonių, vaistų, maisto produktų, sandėlio ir medžiagų (inventoriaus), knygos, personalo ir kalinių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 291 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos žinios apie kalinių skaičių, kasos, maisto produktų, sandėlio ir medžiagų (inventoriaus) knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 6, l. 2.

2 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 5, l. 5.

3 Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1924 m. Nr. 147-1064.

4 V.Ž., 1939 m. , Nr. 658-4827.

5 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

6 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

7 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

8 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 20, l. 57-62.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:31