O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1421 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽYDŲ GETO FONDĄ NR. R-1421

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus žydų getas (Ghetto der Stadt Wilna) (1941-09-06–1943-09-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Vokiečių lauko komendanto 1941-07-10 raštu, Vilniuje pradėtas žydų geto steigimas. 1941-09-06 žydai perkelti į getą.1

Geto išorinė apsauga buvo viešosios (tvarkos) policijos žinioje. Geto vidaus gyvenimą tvarkė Žydų taryba (Judenrat) ir geto žydų policija.2

1943 m. rugpjūčio mėn. darbingi geto gyventojai pradėti vežti į Estijos ir Latvijos koncentracijos stovyklas, senukai, moterys ir vaikai išvežti nužudyti į Osvencimą.

1943-09-23 Vilniaus getas likviduotas.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus gete žydai buvo izoliuoti nuo kitų miesto gyventojų. Nemaža dalis Vilniaus geto žydų buvo sušaudyti Paneriuose. Gete uždaryti žydai dirbo įvairius darbus. Išėjimas iš geto buvo uždraustas (išskyrus darbams su apsauga).

Gete veikė žydų pasipriešinimo organizacija.

Nepaisant sunkumų geto gyventojai savo tarpe vystė kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1956-03-30 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve (toliau – Archyvas) buvo sudarytas Žydų geto policijos Vilniuje fondo Nr. 675 (vėliau peršifruotas į Nr. 1421) apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 1 byla.

1966 m. Archyvas iš Vilniaus revoliucijos muziejaus perėmė 198 aplankus pabirų dokumentų ir 221 afišą. Perdavimo akto nėra.

1969 m., sutvarkius priimtus dokumentus, jie buvo išskirstyti į 3 fondus: Vilniaus žydų geto fondą Nr. 1421, Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekciją Nr. 1390 (vėliau – R-1390), Kauno žydų geto (Žydų geto policijos) fondą Nr. R-973.

1969 m sudarytas Vilniaus žydų geto fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 565 bylos, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 221 byla (afišos).

1973 m. fondas Nr. 1421 peršifruotas į Nr. R-1421.

1973 m., 1979 m., 1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 4 bylos.

1996 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 9 bylos.

Vadovaudamasis Lietuvos archyvų departamento 1998-06-22 įsakymu Nr. 42, Archyvas 1999-07-22 perdavė Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui 9 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1999 m. apyrašo Nr. 2 bylų antraštės buvo patikslintos., į apyrašą įrašyta 1 byla (senas apyrašas Nr. 2), 1 byla perkelta į fondą Nr. 646.

2002 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 6 bylos.

Fondo bylos mikrofilmuotos, apyrašo Nr. 2 bylos (afišos) suskaitmenintos, apyrašo Nr. 1 bylos kataloguotos teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje ir vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-1421 yra 2 apyrašai, 796 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. jidiš, hebrajų, vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių okupacinės valdžios tvarkomieji dokumentai,

Vilniaus geto žydų tarybos potvarkiai, aplinkraščiai, nurodymai, pranešimai, įspėjimai,

geto policijos vado įsakymai, potvarkiai, pranešimai, skelbimai, geto policijos nuovadų susirašinėjimo gyventojų suėmimo, turto konfiskavimo, tvarkos gete, bausmių, personalo ir kitais klausimais dokumentai, budėjimų žurnalai, policininkų, policijos tarnautojų sąrašai, vartų sargybos raportai, geto policijos pareigūnų laipsnių ženklai,

geto Kontrolės, Darbo, Vidaus ūkio, Pramonės, Technikos, Finansų, Socialinio aprūpinimo, Tiekimo, Maitinimo, Sveikatos, Butų, Kultūros, Miško eksploatacijos, Kapinių, Statistikos skyrių, Brigadininkų tarybos pranešimai ir skelbimai, skyrių veiklos mėnesių ataskaitos, darbo planai, darbuotojų sąrašai, susirašinėjimo skyrių veiklos klausimais dokumentai,

geto teismo dokumentai,

geto ligoninės ir ambulatorijos veiklos apžvalgos, gydytojų sąrašai, žinios apie ligonių judėjimą, paskaitos sveikatos ir higienos temomis,

statistinės žinios apie geto gyventojų sudėtį, darbininkus, ligonius, mirtingumą gete, kultūros renginius, bibliotekos skaitytojus, išduotas knygas ir kt.,

paskaitos, straipsniai, referatai apie žydų istoriją ir kultūrą, teatro spektaklių, koncertų, vakarų programos ir afišos, bibliotekos, skaityklos, archyvo, muziejaus veiklos ataskaitos, savaitinis biuletenis „Geto žinios“, žydų veikėjų antkapių užrašų aprašymai,

geto gyventojų pasai, darbo pažymėjimai, „geltoni gyvybės“ pažymėjimai, ieškančiųjų savo giminių gete kortelės, laiškai, prašymai pašalpai gauti, priimti į darbą, ligonių nedarbingumo pažymėjimai, 1941 m. sušaudytų žydų anketos,

geto gyventojų, geto administracijos vardinis, bibliotekos ir teatro darbuotojų, artistų, chorų dalyvių, suimtų asmenų, arešto namų ir darbo stovyklos kalinių, geto visuomeninių sąjungų ir draugijų, meno vertybių ir retų knygų, JIVO instituto knygų, perduotų į geto archyvą dokumentų ir muziejaus eksponatų sąrašai, meno ir kultūros vertybių įskaitos, bibliotekos skaitytojų kortelės,

geto žetonai, geltonos žvaigždės, geležiniai ženklai, maisto kortelės ir kuponų komplektai,

išlaidų apyskaitos, policijos tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, kiti finansų dokumentai,

Rozenbergo štabo darbo brigados ataskaitos apie dokumentų, knygų tvarkymą ir ruošimą išvežti į Vokietiją.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Bylos kataloguotos teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje ir vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 569 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės 1941–1944 m. m. Dokumentai jidiš, vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, piešinys.

 

Renginių afišų, plakatų, skelbimų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos spektaklių, koncertų, paskaitų, sporto varžybų, susirinkimų afišos, plakatai, skelbimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-643, ap. 1, b. 4152, l. 16, 47, F. R-689, ap. 1, b. 10, l. 38.

2 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V.,1998, p. 217.

3 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V.,1998, p. 222.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:14