O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1441 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE TELŠIŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. R-1441

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių kalėjimas (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Telšių kalėjimas veiklą tęsė. Teisingumo ministras 1941-07-31 įsakymu Nr. 230 nuo 1941-06-25 paskyrė Telšių kalėjimo viršininką.1

Telšių kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.2

1944 m. Telšių kalėjimas veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių kalėjime buvo laikomi tardomi asmenys, kalinami politiniai ir kriminaliniai kaliniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-03 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Telšių kalėjimo fondo Nr. 238-s apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1958-03-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Telšių kalėjimo 22 bylas su apyrašu.

LCVA 1967-10-31 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė Telšių kalėjimo 324 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į Telšių kalėjimo fondo Nr. R-1441 apyrašą Nr. 2.

1973 m. nustatyta, kad apyraše Nr. 2 yra 323 bylos.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1441 yra 2 apyrašai, 345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Telšių kalėjimo 1918–1940 m. dokumentų yra Telšių kalėjimo fonde Nr. 1661.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kalėjimo viršininko įsakymai, kalinių sąrašai, registracijos knygos, ūkinių išlaidų ir finansų apyskaitos, mitybos dienynai, kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis. Asmens bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka. Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 323 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 1, b. 10, l. 161.

2 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 18, l. 7, 8, 13.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:11