O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1475 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

376-OSIOS PASKIRSTYMO STOVYKLOS FONDĄ NR. R-1475

2010-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

376-oji paskirstymo stovykla (Dulag 376) ([1942–1944 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli 376-osios paskirstymo stovyklos įsteigimo data nenustatyta. 1942 m. rugsėjo mėn.–1942 m. spalio mėn. pirmoje pusėje stovykla veikė Opolėje (Lenkija), buvo pavaldi VIII karinės apygardos vadovybei.1

Nuo 1942 m. spalio mėn. vidurio stovykla buvo dislokuota Šiaurės Rusijoje, Novgorodo srityje, buvo pavaldi armijos užnugario srities komendantui 583 (Kommandant des rückwärtigen Armeegebietes 583),2 nuo 1942 m. pabaigos veikė Šiaurės armijų grupės 18-osios armijos 38-ojo korpuso vadovybės žinioje.3

Nuo 1943 m. gegužės mėn. stovykla buvo dislokuota Pskovo srityje, buvo pavaldi apsaugos dalių vadovaujančiam generolui ir kariuomenės vadui Šiaurės armijų grupės užnugario srityje (Kommandierender General der Sicherungstruppen und Befehlshaber im Heeresgebiet Nord) bei karo belaisvių vadui karo veiksmų srityje IV. Stovykla veikė 207-osios, 285-osios apsaugos divizijų žinioje.4

1944 m. pirmą pusmetį stovykla veikė Kaune, buvo pavaldi karo belaisvių apygardos komendantui H (Kriegsgefangenen- Bezirkskommandant H).5

376-osios paskirstymo stovyklos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. birželio mėn. stovykla dar veikė.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

376-oji paskirstymo stovykla buvo mobili nacistinės Vokietijos kariuomenės paimtų į nelaisvę Raudonosios armijos kariškių laikino kalinimo įstaiga. Belaisviai buvo sutelkiami į stovyklą iš arti fronto buvusių karo belaisvių surinkimo vietų, vėliau paskirstomi ir išgabenami į nuolatines karo belaisvių stovyklas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-01 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentus buvo įrašyti 376-osios paskirstymo stovyklos komendanto fondo Nr. 154-s apyrašas Nr. 1 ir 6 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1958-03-20 perėmė iš Kauno miesto valstybinio archyvo fondo Nr. 154-s 6 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. 753, vėliau – Nr. R-1475.

1980 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-1475 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m., dokumentai vokiečių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, stovyklos komendanto įsakymai, instrukcijos, žygio planai, stovyklos vadovybės struktūros ir pareigų paskirstymo aprašas, raportai apie karo belaisvių transportavimą į kitas stovyklas, jų pabėgimus, vairuotojų apmokymą, dokumentai apie stovyklos aprūpinimą transporto priemonėmis, jų dalimis, įranga, kuru bei automobilių panaudojimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m., dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1475, ap. 1, b. 1, l. 23; b. 4, l. 124, 148.

2 http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Korueck/Korueck583-R.htm

3 LCVA. F. R-1475, ap. 1, b. 4, l. 85, 86, 97, 105, 122; b. 3, l. 30, 121, 123.

4Dieter Pohl. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944. 2008.http://books.google.de/; LCVA. F. R-1475, ap. 1, b. 3, l. 1-4, 13, 53, 65, 74, 90, 103, 109, 118; b. 4, l. 139.

5 LCVA. F. R-1475, b. 3, l. 41, 43; b. 4, 1. 1, 138.

6 LCVA. F. R-1475, ap. 1, b. 5, l. 25.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-10 14:41