O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-303 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS FONDĄ NR. R-303

2010-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Priverčiamojo darbo įstaiga (1940-11-20–1941 m. kovo mėn.)

Pravieniškių pataisos darbų kolonija (Провенишковская исправительно-трудовая колония) (1941 m. kovo mėn.–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisaro įsakymu Dimitravo priverčiamojo darbo įstaiga nuo 1940-11-20 buvo perkelta į Pravieniškes. Įstaiga buvo vadinama Priverčiamojo darbo įstaiga,1 buvo pavaldi Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Kalėjimų skyriui.

Nuo 1941 m. kovo mėn. Priverčiamojo darbo įstaiga vadinama Pravieniškių pataisos darbų kolonija.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Kolonija buvo pavaldi Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato Pataisos darbų kolonijų skyriui.

Pravieniškių pataisos darbų kolonijos veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

1941-06-26 kolonijoje buvusius kalinius, prižiūrėtojus ir jų šeimų narius besitraukiantys raudonarmiečiai sušaudė.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Priverčiamojo darbo įstaigoje, vėliau Pravieniškių pataisos darbų kolonijoje buvo kalinami jau nuteisti už nesunkius nusikaltimus kaliniai, kurių bausmės laikas buvo neilgas, daugiausia 2–4 metai, laikomi iš Lenkijos į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai, nuteisti raudonarmiečiai. Jie dirbo durpių kasimo ir miško medžiagos paruošimo darbus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-12-14 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Pravieniškių priverčiamojo darbo įstaigos fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1999 m. fondas pavadintas Pravieniškių pataisos darbų kolonija.

Iš viso fonde Nr. R-303 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Priverčiamojo darbo įstaigos viršininko įsakymas, susirašinėjimo kalinių priėmimo, perkėlimo į kitas kalinimo įstaigas, darbo organizavimo, personalo, ūkio klausimais dokumentai, maisto apyskaitos, produktų pareikalavimo lapai, kalinių valgiaraštis, kalinio asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 494, ap. 1, b. 1012, l. 680, 762, 794.

2 LCVA. F. R-303, ap. 1, b. 1, l. 217–221.

3 Lietuvių enciklopedija, Boston, 1961 m., t. 23, psl. 510. A. Anušauskas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais. V, 1996 m., psl. 126.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:14