O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-648 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE PANEVĖŽIO KALĖJIMO FONDĄ NR. R-648

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio kalėjimas (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Panevėžio kalėjimas veiklą tęsė.1

Panevėžio kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.2

1944 m. Panevėžio kalėjimas veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio kalėjime buvo laikomi tardomi asmenys, kalinami politiniai ir kriminaliniai kaliniai.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-03 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Panevėžio kalėjimo fondo Nr. 236-s apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1956-11-30 iš Panevėžio rajono valstybinio archyvo perėmė Panevėžio kalėjimo 383 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

LCVA 1958-03-20 iš LCVA Kauno filialo perėmė Panevėžio kalėjimo 10 bylų, įrašytų fondo Nr. 236 apyraše Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į fondo Nr. R-648 apyrašą Nr. 2.

1960 m., 1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dalis dokumentų kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis – kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-648 yra 2 apyrašai, 399 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Panevėžio kalėjimo 1919–1941 m. dokumentų yra Panevėžio kalėjimo fonde Nr. 489.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo kalinių darbo Panevėžio cukraus fabrike klausimu dokumentai, kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 389 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 1, b. 10, l. 120, 121.

2 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 18, l. 7, 8, 13.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:35