O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-730 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. R-730

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (Vilniaus Lukiškių kalėjimas) (Das Lukischki-Gefängnis in Wilna) (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (Vilniaus Lukiškių kalėjimas) veiklą tęsė.1

Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto Teismų skyriaus 1941-08-05 įsakymu Nr. 60 paskirtas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo viršininkas.2

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.

1944 m. Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjime buvo kalinami politiniai ir kriminaliniai įvairių tautybių bei amžiaus kaliniai, karo belaisviai.

Pirmomis nacių okupacijos dienomis į kalėjimą buvo siunčiama daug žydų tautybės asmenų, vėliau daugumą kalinių sudarė lietuviai, rusai (karo belaisviai, komunistai, sovietų valdžios pareigūnai, sovietinio pogrindžio dalyviai). Atskirose kamerose buvo laikomi ir tardomi Vokiečių saugumo policijos ir SD žinioje buvę suimtieji. Sustiprėjus ginkluotam ir neginkluotam Lietuvos gyventojų pasipriešinimui nacių rėžimui, kalėjime buvo laikomi pasipriešinimo judėjimo dalyviai ir rėmėjai.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1946-03-14 Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve (toliau – LCVA) sudarytas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo fondo apyrašas Nr. 5, kuriame buvo įrašyta 119 bylų, 1947-05-22 sudarytas apyrašas Nr. 2 (1959 m. peršifruotas į Nr. 3), kuriame buvo įrašyta 170 bylų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale 1952-04-03 buvo sudarytas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo fondas Nr. 239, kuriame buvo 13 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1. LCVA 1958-03-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo fondą Nr. 239. LCVA fondas buvo prijungtas prie Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo fondo Nr. R-730, apyrašas Nr. 1 peršifruotas į Nr. 4.

1959-06-23 LCVA sudarytas apyrašas Nr. 1 (1959 m. peršifruotas į Nr. 2), kuriame įrašyta 250 bylų.

1959 m. fonde buvo 5 apyrašai, 3187 apskaitos vienetai: apyrašas Nr. 1 – 2628, apyrašas Nr. 2 – 253, apyrašas Nr. 3– 170, apyrašas Nr. 4 – 13, apyrašas Nr. 5 – 123 bylos. Fondo papildymo šaltinis ir data, kada buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, nenustatyti.

1961–2001 m. į apyrašus papildomai įrašytos 27 bylos, 1974 m. ir 1983 m. iš apskaitos išbrauktos 4 bylos.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-730 yra 5 apyrašai, 3210 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Vilniaus Lukiškių kalėjimo 1919–1926 m., 1939 m. veiklos dokumentai yra fonde Nr. 142, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo 1939–1940 m. veiklos dokumentai fonde Nr. 490.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 2630 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo viršininko įsakymai, Tarnautojų darbo vidaus tvarkos, kalinių elgesio taisyklės, kalėjimo turto perdavimo-priėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos, personalo, suimtųjų, kalinių, rusų karo belaisvių klausimais dokumentai, statistinės žinios apie vokiečių tardytus asmenis, politinius kalinius, suimtuosius,

tarnybos paskirstymo žinios, asmenų prašymai priimti į tarnybą, budėjimo žurnalai, bausmių terminų kalendoriai, kratos protokolai, leidimai pasimatyti su kaliniais,

žinios apie kalėjimo tarnautojus, tarnautojų anketos, darbo pažymėjimai, leidimai, ataskaitos, raportai, sąrašai,

suimtųjų, kalinių, karo belaisvių, perduotų saugumo policijai žydų tautybės asmenų sąrašai, suimtųjų anketos, vokiečių saugumo policijos suimtų asmenų, tarnautojų draudimo kartotekos,

sulaikytų asmenų, kalinių, raštų registracijos knygos, suimtų asmenų įskaitos knyga, kalinių ligos istorijos, pažymos apie suimtųjų sveikatą,finansų dokumentai,

Raudonojo kryžiaus Vilniaus skyriaus dokumentai,

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-730, ap. 2, b. 22, l. 19.

2 LCVA. F. R-730, ap. 2, b. 20, l. 2.

www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htmwww.genocid.lt/centras/lt/819/a/

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:34