O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-731 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. R-731

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas (Zentralgefängnis in Kauen) (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas veiklą tęsė.1

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo viršininkas 1941-07-28 įsakymu Nr. 1 paskelbė grįžusių prie savo pareigų bei naujai priimtų Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo tarnautojų sąrašą.2

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.3

1944 m. Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjime buvo kalinami politiniai ir kriminaliniai įvairių tautybių bei amžiaus kaliniai, karo belaisviai.

Pirmomis nacių okupacijos dienomis į kalėjimą buvo siunčiama daug žydų tautybės asmenų, vėliau daugumą kalinių sudarė lietuviai, rusai (karo belaisviai, komunistai, sovietų valdžios pareigūnai, sovietinio pogrindžio dalyviai). Atskirose kamerose buvo laikomi ir tardomi Vokiečių saugumo policijos ir SD žinioje buvę suimtieji. Sustiprėjus ginkluotam ir neginkluotam Lietuvos gyventojų pasipriešinimui nacių rėžimui, kalėjime buvo laikomi pasipriešinimo judėjimo dalyviai ir rėmėjai.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1951-09-05 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 6060 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo fondo Nr. 338 bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2. LCVA fondas buvo peršifruotas į Nr. R-731.

LCVA 1953-06-22 sudarytas apyrašas Nr. 4, kuriame įrašytos 182 bylos, 1959-06-23 – apyrašas Nr. 3, kuriame buvo įrašytos 226 bylos. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

1965–1967 m., 1973 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1973 m. patikslinus apyraše Nr. 2 įrašytų saugojimo vienetų skaičių, iš apskaitos išbrauktos 79 bylos.

2001-06-15 iš apyrašo Nr. 4 į fondą Nr. R-827 (2003 m. fondas perduotas LYA) iškelti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-731 yra 4 apyrašai, 6167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys.

Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 1919–1945 m. dokumentai yra fonde Nr. 491.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2334 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens kortelių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens kortelių bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 3422 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo viršininko įsakymai, kalėjimo turto patikrinimo, surašymo ir įvertinimo, perdavimo-priėmimo aktai, susirašinėjimo veiklos, aprūpinimo, finansų, ūkio, personalo, kalinių klausimais dokumentai, pranešimai apie pristatytus į teismo posėdžius suimtuosius, statistinės žinios apie kalėjime laikomus suimtus asmenis,

tarnybos skirstymo žinios, tarnautojų asmens bylos, etatų, tarnautojų, išduotų ginklų sąrašai, asmenų prašymai gauti tarnybą,

leidimai asmenims pasimatyti su kaliniais, suimtų, siųstų į darbus, perkeltų ir paleistų kalinių, 1942 m. išvežtų į IX fortą žydų sąrašai, kalinių laiškai, knygos, laikraščiai,

budinčių tarnautojų, drausmės bausmių, šaukimų į teismą, kalinių perkėlimų, pasimatymų, asmens kortelių, raštų registracijos knygos,

IX forto mūrinio tvarto, centrinio vyrų sunkiųjų darbų kalėjimo, daržinės Narėpuose ir kt. projektai bei sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Dalis bylų kataloguota.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 22, l. 2.

2 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 17, l. 1.

3 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 18, l. 7, 8, 13.

www.genocid.lt/Leidyba/13/bubnys.htmwww.genocid.lt/centras/lt/819/a/

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:33