O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-736 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

336-OSIOS KARO BELAISVIŲ STOVYKLOS FONDĄ NR. R-736

2010-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai 

 

336-oji karo belaisvių stovykla (Stammlager 336) (Nenustatyta–1944-03-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

336-osios karo belaisvių stovyklos įsteigimo data nenustatyta. Atkelta iš Vokietijos, stovykla pradėjo veikti Kaune 1941 m. rugpjūčio mėn.

Stovykla veikė karo belaisvių vado prie vermachto vado Ostlande žinioje. Stovyklos administracija tiesiogiai buvo pavaldi karo belaisvių apygardos komendantui Q, nuo 1941 m. spalio mėn. – karo belaisvių apygardos komendantui L (Kriegsgefangenen- Bezirkskommandant L), kurio būstinė buvo Kaune.1

Nuo 1943 m. pabaigos stovykla buvo pavaldi karo belaisvių vadui karo veiksmų srityje IV (Kommandeur der Kriegsgefangenen im Operationsgebiet IV) ir karo belaisvių apygardos komendantui H Rygoje.2

Be pagrindinės stovyklos Kaune veikė 336-osios karo belaisvių stovyklos filialai: Šiauliuose (1941 m.–1942 m. gegužės mėn.)3, Alytuje (1942 m. lapkričio mėn.–1943 m.), Vilniuje (nuo 1943 m. rugsėjo mėn.)4, karo belaisvių karininkų stovykla Kalvarijoje (1942–1943 m.).

Karo belaisvių apygardos komendanto H 1944-02-14 raštu Abt. I Nr. 27/44 336-oji karo belaisvių stovykla nuo 1944-03-02 likviduota, vietoj jos Kaune veikė 376-oji karo belaisvių paskirstymo stovykla (Dulag 376).5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvoje veikusi 336-oji karo belaisvių stovykla buvo nacistinės Vokietijos kariuomenės paimtų į nelaisvę Raudonosios armijos kareivių kalinimo įstaiga.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1952 m. įrašytas apyrašas Nr. 1 ir 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968-02-06 papildomai įrašytos 2 bylos.

1974 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-736 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Daugumos dokumentų data nenurodyta, yra pavienių 1943 metų dokumentų. Dokumentai vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti paleidžiamų iš stovyklos ukrainiečių tautybės karo belaisvių pažymėjimai, specialybes turinčių belaisvių kortelės, Virbalio geležinkelio remonto įmonės pažymėjimai apie gerą karo belaisvių darbą ir galimybę pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Daugumos dokumentų data nenurodyta, yra pavienių 1943 metų dokumentų. Dokumentai vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Christoph Dieckmann. Karo belaisvių žudymas. www.komisija.lt

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-924, ap. 1, b. 32, l. 22; b. 11, l. 5;.

3 Christoph Dieckmann. Karo belaisvių žudymas. www.komisija.lt; LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 26, l. 5.

4 LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 1, l. 21; b. 5, l. 52. b. 11, l. 1.

5 LCVA. F. R-924, ap. 1, b. 34, l. 71.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:30