O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-831 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PABRADĖS PRIVERČIAMOJO DARBO ĮSTAIGOS FONDĄ NR. R-831

2007-12- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga (1939-12-20–1940-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1939-11-16 nutarimu, vidaus reikalų ministro 1940-01-10 įsakymu Nr. 2 1939-12-20 įsteigta Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga.1

Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga buvo pavaldi Vidaus reikalų ministerijai ir išlaikoma valstybės.2

Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos veiklą reglamentavo 1936-11-12 Priverčiamojo darbo įstaigų įstatymas, vidaus reikalų ministro 1937-08-19 įsakymu Nr.31 patvirtintas „Priverčiamojo darbo įstaigų statutas“3 ir kiti teisės aktai.

Vidaus reikalų ministro 1940-06-07 įsakymu Nr. 49 prie Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos nuo 1940-06-01 buvo įsteigta Pabradės koncentracijos stovykla karo atbėgėliams ir svetimšaliams laikyti. Stovyklos veiklos tvarką nustatė vidaus reikalų ministro 1940-05-15 įsakymu Nr. 40 patvirtintas „Karo atbėgėlių koncentracijos stovyklų statutas“.4

Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato 1940-09-05 nurodymu Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga nuo 1940-09-10 likviduota, turtas bei visi suimtieji, laikyti priverčiamojo darbo įstaigoje ir koncentracijos stovykloje, buvo perkelti į Dimitravo priverčiamojo darbo įstaigą.5

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pabradės priverčiamojo darbo įstaiga buvo skirta administracinės valdžios nubaustų, sulaikytų, įtariamų arba pripažintų pavojingais valstybės saugumui ar viešajai tvarkai asmenų kalinimui iki vienerių metų. Priverčiamojo darbo įstaigoje asmenys buvo laikomi vidaus reikalų ministro, karo komendanto arba apskrities viršininko nutarimu. Įstaigoje uždaryti asmenys privalėjo dirbti nustatytus darbus negaudami atlyginimo.

Įsteigtus Pabradės koncentracijos stovyklą ir vadovaujantis Karo atbėgėliams tvarkyti įstatymu, stovykloje buvo laikomi karo atbėgėliai ir svetimšaliai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 162 Pabradės priverčiamojo darbo įstaigos 1940-1941 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1959-07-23 fonde Nr. R-831 apyraše Nr. 1 yra 34 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-831 yra 1 apyrašas, 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti priverčiamojo darbo įstaigos viršininko įsakymai, raportai, tarnautojų sąrašas, kalinių asmens bylos.

Kalinių asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 379, ap. 1, b. 291, l. 118.

2 LCVA. F. 495, ap. 3, b. 85, l. 12 – 18; 98, l. 33-46.

3 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ). 1936 m., Nr. 557 – 3871; LCVA, F. 495, ap. 3, b. 85, l. 12 - 16.

4 LCVA. F. 379, ap. 1, b. 291, l. 59, 68 – 99 a.p.; F. 378, ap. 10, b. 24, l. 253.

5 LCVA. F. 494, ap. 1, b. 1012, l. 417, 765, 794.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:28