O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-926 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA

APIE UKMERGĖS KALĖJIMO FONDĄ NR. R-926

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės kalėjimas (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Ukmergės kalėjimas veiklą tęsė.Teisingumo ministras 1941-07-18 įsakymu Nr. 107 nuo 1941-06-25 paskyrė Ukmergės kalėjimo viršininką.1

Ukmergės kalėjimas buvo pavaldus Teisingumo ministerijos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų inspekcijai, nuo 1941 m. spalio mėn. – Teisingumo vadybos Kalėjimų departamentui.2

1944 m. Ukmergės kalėjimas veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės kalėjime buvo laikomi tardomi asmenys, kalinami politiniai ir kriminaliniai kaliniai, karo belaisviai. 1941 m. liepos mėn. Ukmergės kalėjime buvo laikomi žydų tautybės asmenys. 3

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-04-03 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale buvo sudarytas Ukmergės kalėjimo fondo Nr. 241-s apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1953-10-14 iš Ukmergės rajono valstybinio archyvo perėmė Ukmergės kalėjimo 1689 bylas: 1660 bylų buvo įrašyta apyraše Nr. 1, 29 bylos – apyraše Nr. 2.

1958-03-20 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė Ukmergės kalėjimo 6 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. LCVA apyrašas peršifruotas į Ukmergės kalėjimo fondo apyrašą Nr. 3.

1959 m., 1967 m., 1973 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-926 yra 3 apyrašai, 1711 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Ukmergės kalėjimo 1918–1940 m. dokumentų yra Ukmergės kalėjimo fonde Nr. 733.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Teisingumo vadybos Kalėjimo departamento tvarkomieji dokumentai, kalėjimo tarnautojų, etatų, 1941-06-23 iš kalėjimo pabėgusių kalinių, kalinių, suimtų asmenų, kalėjime laikomų žydų sąrašai, žinios apie kalinių skaičių, turto perėmimo, patikrinimo aktai, susirašinėjimo personalo, ūkio, profsąjungos klausimai dokumentai, maisto produktų, pašarų, kuro, šviesos apyskaitos, algų lapai, išlaidų sąmatos ir kiti finansų dokumentai, kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis. Asmens bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose – pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka. Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1676 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti kalėjimo viršininko įsakymai, kalinių rejestrai, pabėgusių kalinių, ambulatorijoje gydomų ligonių, kalinių įvertintų daiktų, sąskaitų, atliktų užsakymų, gaunamų raštų registracijos knygos, maisto produktų, kuro, šviesos ir muilo, vaistų panaudojimo knygos, kalinių asmens sąskaitų knygos, pinigų žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Dalis bylų įrašyta pagal bylos pabaigos datą.

Dokumentai kataloguoti vardinėje Asmenų duomenų bazėje, dalis dokumentų kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos kalinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kalinių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 1, b. 10, l. 151.

2 LCVA. F. R-731, ap. 4, b. 18, l. 7, 8, 13.

server.ukzinios.lt/.../index.php?option... -

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 10:24