O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 490 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDĄ NR. 490

2007-12-27 Nr. SA -387

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (1939-10-29–1940-09-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus Lukiškių kalėjimas veikė 1919-09-01–1939-10-28.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1940-03-26 įsakymu Nr. 201 nuo 1939-10-29 vietoje Vilniaus Lukiškių kalėjimo buvo įsteigtas Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas.1

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas Lukiškėse buvo pavaldus Teisingumo ministerijai, veiklą prižiūrėjo Namų suimtiesiems departamentas, Vilniaus apygardos teismo pirmininkas.

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo veiklą reglamentavo 1919-05-22 „Laikinas įstatymas apie namus suimtiesiems“2, jo papildymai ir pakeitimai, Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendros taisyklės3, kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-17 nutarimu Nr. 98 „Apie Namų suimtiesiems departamento, Namų suimtiesiems ir auklėjamųjų įstaigų perdavimą Vidaus reikalų liaudies komisariatui“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas nuo 1940-09-20 Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimą perdavė Lietuvos TSR vidaus reikalų liaudies komisariatui 4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas buvo skirtas persiunčiamiems, tardomiems ir nuteistiems ilgesniam kaip vieno mėnesio areštui asmenims laikyti.

Kalėjime buvo laikomi asmenys, kuriems buvo taikoma kardomoji priemonė - suėmimas, kol vyko bylos tyrimas, nuteisti asmenys, kuriems teismai skyrė laisvės atėmimo bausmes, kiti asmenys, kurių priverstinis sulaikymas numatytas teisės aktuose.

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjime buvo kalinami kriminaliniai ir politiniai kaliniai, iki 1940-06-14 kalintos ir moterys.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas kad Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo dokumentai archyvui perduoti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1950-10-11 Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo fonde Nr. 490 buvo 1 apyrašas, 220 apskaitos vienetų.

1953 m. 1959 m. ir 1961 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų perdavimo arba sutvarkymo aktų nėra.

Iš viso fonde Nr. 490 yra 1 apyrašas, 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Vilniaus Lukiškių kalėjimo 1919–1926 m., 1939 m. veiklos dokumentai yra fonde Nr. 142, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo 1941–1944 m. veiklos dokumentai - fonde Nr. R-730

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kalėjimo viršininko įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo kalinių persiuntimo į kitus kalėjimus, personalo ir kitais klausimais dokumentai, žinios apie kalinius, kalinių sąrašai ir asmens bylos, žinios apie perkeltus iš kitų kalėjimų tarnautojus, tarnautojų sąrašai ir kiti personalo dokumentai.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, kalinių asmens bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 234 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai- rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 385, ap. 2, b. 106, l. 11.

2 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 7, p. 1.

3 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 4, l. 80.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-754, ap. 1, b. 1, l. 75.

5 Ten pat, F. 401, ap. 7, b. 1, l. 48.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 

VILNIAUS SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO FONDO NR. 490 

PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2018-05-10 Nr. SA-13

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimą buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-387.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2018 m. gegužės mėn. fonde Nr. 490 buvo 1 apyrašas, 237 apskaitos vienetai.

2018 m. gegužės mėn. patobulintos ir patikslintos fondo Nr. 490 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, dokumentų datos. Kalinių asmens bylų Nr. 1–75, 77–79, 81–211 antraščių pastabose nurodyta, kad yra tik bylos viršelis, dokumentų nėra. Patobulintas apyrašo pavadinimas, apyrašas pavadintas – Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 nauja byla – Nr. 231 (senas fondo Nr. 490 apyrašas Nr. 1). Kalinių asmens bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 490 yra 1 apyrašas, 238 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, fotografija.

Yra fondui R-730 priklausančių pavienių dokumentų.

 

Veiklos ir kalinių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo susirašinėjimo administraciniais, kalinių siuntimo į teismo posėdžius, apklausas, tarnautojų skyrimo, perkėlimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į darbą, pažymėjimai, liudijimai ir įgaliojimai tarnautojams, tarnautojų sąrašai, leidimai šeimos nariams atvykti į Vilnių, tarnautojų sargybos ir tarnybos paskirstymo lentelės, tarnybiniai rašteliai ir raportai, kalinių asmens bylos, kalinių sąrašai ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 238 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė  Viktorija Talalienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 11:40