O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-392 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LEIDYKLOS ,,MINTIS“ FONDĄ NR. R-392

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė politinės literatūros leidykla (1945-04-09–1949-08-31)

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla (1949-09-01–1964-02-11)

Leidykla ,,Mintis“ (1964-02-12–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-09 nutarimu Nr. 188 buvo įsteigta Valstybinė politinės literatūros leidykla. Leidykla buvo pavaldi Leidyklų ir poligrafijos valdybai prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, nuo 1946-03-25 – Leidyklų ir poligrafijos valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.1

Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko 1949-08-31 įsakymu Nr. 210 nuo 1949-09-01 vietoje Valstybinės politinės literatūros ir Valstybinės enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidyklų buvo įsteigta Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.2

Leidykla buvo pavaldi Poligrafijos pramonės, leidyklų ir knygų prekybos valdybai prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, nuo 1953-06-17 – Lietuvos TSR kultūros ministerijosVyriausiajai leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybai, nuo 1963-10-26 – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto pirmininko 1964-02-12 įsakymu Nr. 7 Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla pavadinta ,,Minties“ leidykla.3

,,Minties“ leidykla buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybai, nuo 1965-08-03 – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio spaudos komiteto Vyriausiajai leidyklų ir poligrafijos pramonės valdybai, nuo 1973-03-15 – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui, nuo 1978-09-05 – Lietuvos TSR Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui.

1990 m. ,,Minties“ leidykla buvo pavadinta ,,Minties“ specialios paskirties valstybine leidykla.4 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinė politinės literatūros leidykla leido politinę, visuomeninę literatūrą.

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, vėliau – ,,Minties“ leidykla leido politinę, visuomeninę, mokslinę literatūrą, vadovėlius specialiosioms, specialiosioms vidurinėms ir aukštosioms mokykloms, kalendorius, žodynus, atvirukus ir plakatus.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2002-12-21 iš Akcinės bendrovės ,,Mintis“ perėmė 191 ,,Minties“ leidyklos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

2003-05-13 LCVA iš Akcinės bendrovės ,,Mintis“ perėmė 2176 ,,Minties“ leidyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2003-06-09 nustatyta, kad apyraše Nr. 2 įrašyti 2178 apskaitos vienetai.

2003-07-09 LCVA iš Akcinės bendrovės ,,Mintis“ perėmė 6 ,,Minties“ leidyklos bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-392 yra 2 apyrašai, 2375 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, leidyklos direktoriaus įsakymai, redakcinės komisijos, Meno tarybos, gamybinių susirinkimų, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, leidyklos veiklos ataskaitos, darbo ir leidinių išleidimo teminiai planai, susirašinėjimo leidinių redagavimo, leidimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai, išleistų leidinių, etatų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rankraščių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti redaguoti rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir leidyklos struktūrą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2178 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1988 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 28, l. 129, 130. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

2 LCVA. F. R-392, ap. 1, b. 10, l. 1, 2.

3 LCVA. F. R-577, ap. 1, b. 22, l. 12.

4 Fondo Nr. R-392 byla, l. 13.

5 LCVA. F. R-577, ap. 1, b. 216, l. 48.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:19