O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-556 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS LEIDYKLOS KAUNE FONDĄ NR. R-556

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos valstybinė leidykla (1941 m. birželio mėn.–1942 m. sausio mėn.)

Valstybinė leidykla Kaune (Der Staatsverlag Kauen) (1942 m. sausio mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos valstybinė leidykla pradėjo veikti 1941 m. birželio mėn. Švietimo ministro 1941-07-12 įsakymu Nr. 24 nuo 1941-06-23 buvo paskirtas leidyklos direktorius.1

Nuo 1942 m. sausio mėn. Lietuvos valstybinė leidykla vadinama Valstybine leidykla Kaune.2 Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Leidykla dokumentuose taip pat buvo vadinama Valstybine leidykla.

Leidykla buvo pavaldi Švietimo ministerijai, vėliau – švietimo ir finansų generaliniams tarėjams. Nuo 1941 m. spalio mėn. leidykla buvo pavaldi Komisariniam valstybinės leidyklos valdytojui.3

Valstybinė leidykla Kaune baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos valstybinė leidykla, vėliau Valstybinė leidykla Kaune, leido ir platino grožinę literatūrą, vadovėlius, periodinius leidinius. Išleido „Lietuviškosios enciklopedijos“ 9-ąjį tomą ir kelis 10-ojo tomo sąsiuvinius.

Leidyklai priklausė knygynai, prekybos bazės, ,,Šviesos“ spaustuvė, mokymo ir kanceliarijos priemonių dirbtuvės. Leidykla aprūpino vartotojus raštinės ir kanceliarijos priemonėmis.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1949-06-17 perėmė iš Leidyklų ir poligrafijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 17 Valstybinės leidyklos Kaune bylų su apyrašu.

1953-12-19 į archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytos Valstybinės leidyklos Kaune 77 aprašytos bylos.

1961 m., 1966 m., 1976 m. į apyrašą papildomai įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-556 yra 1 apyrašas, 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Lietuvos TSR valstybinės leidyklos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos veiklos dokumentų.

Valstybinės leidyklos Kaune veiklos bylų yra Lietuvos TSR valstybinės leidyklos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos fonde Nr. R-558.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Švietimo ministerijos, vokiečių administracijos įstaigų tvarkomieji dokumentai, leidyklos direktoriaus įsakymai, susirašinėjimo knygų, vadovėlių, žurnalo ,,Kūryba“ leidimo, platinimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai, knygynų, „Lietuviškosios enciklopedijos“ administracijos ir sandėlio patikrinimo aktai, darbuotojų sąrašai, knygų, vadovėlių, vertimų rankraščiai, finansų dokumentai.

Yra Lietuvos TSR valstybinės leidyklos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-556, ap. 1, b. 15, l. 101.

2 LCVA. F. R-556, ap. 1, b. 15.

3 LCVA. F. R-558, ap. 2, b. 1452, l. 57. F. R-556, ap. 1, b. 15. F. R-629, ap. 1, b. 781, l. 10.

4 LCVA. F. R-558, ap. 2, b. 1452, l. 57. F. R-556, ap. 1, b. 83, l. 55, 56.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:27