O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-558 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS LEIDYKLOS PRIE LIETUVOS TSR LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS FONDĄ NR. R-558

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos TSR valstybinė leidykla prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1940-09-27–1941 m. birželio mėn., 1942 m.–1945 m. balandžio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-27 nutarimu Nr. 173 ,,Dėl knygų leidyklų bei knygynų nacionalizavimo ir Lietuvos TSR valstybinės leidyklos įsteigimo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR valstybinė leidykla prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.1

Prasidėjus 1941 m. birželio mėn. Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, leidyklos veikla buvo nutraukta.

1942 m. pabaigoje leidykla veiklą atnaujino Maskvoje. Veikė iki 1944 m. rugpjūčio mėn.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos (b) CK 1944-08-06 nutarimu Nr. 8 leidykla įsikūrėKaune.3

Leidykla dokumentuose taip pat buvo vadinama Lietuvos TSR valstybine leidykla.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-09 nutarimu Nr. 188 įsteigus 4 valstybines leidyklas prie Leidyklų ir poligrafijos valdybos, Lietuvos TSR valstybinė leidykla baigė veiklą.4 Tiksli leidyklos veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos TSR valstybinė leidykla leido ir platino politinę, visuomeninę, grožinę literatūrą, vadovėlius, periodinius leidinius. Evakuacijoje leido knygas, brošiūras, Lietuviškajai divizijai ir partizanų būriams leido laikraštį ,,Tarybų Lietuva“.

Leidyklai priklausė knygynai, prekybos bazės, ,,Šviesos“ spaustuvė, mokymo ir kanceliarijos priemonių dirbtuvės. Leidykla aprūpino vartotojus raštinės ir kanceliarijos priemonėmis.5

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1949-06-17 perėmė iš Leidyklų ir poligrafijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 10 Lietuvos TSR valstybinės leidyklos bylų su apyrašu.

1959-04-21 archyve buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 21 apskaitos vienetas. 1961 m., 1966 m., 1979 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1966-04-02, sutvarkius 1964 m. rastus neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytas 1421 apskaitos vienetas. 1966 m., 1976 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 49 apskaitos vienetai.

1978 m. nustatyta, kad apyraše Nr. 2 įrašyta 1460 apskaitos vienetų.

1972 m. prie fondo buvo prijungtas dubliuotas Lietuvos TSR valstybinės leidyklos fondas Nr. R-850, kuriame buvo 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai. Apyrašas buvo peršifruotas į Nr. 3. 1976 m. į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-558 yra 3 apyrašai, 1505 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1946 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalbomis.

Fonde yra Kooperacijos bendrovės ,,Spaudos fondas“, Valstybinės leidyklos Kaune veiklos ir personalo dokumentų.

Lietuvos TSR valstybinės leidyklos dokumentų yra Valstybinės leidyklos Kaune fonde Nr. R-556.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti susirašinėjimo literatūros leidimo, platinimo, vartotojų aprūpinimo kanceliarinėmis priemonėmis, ūkio, finansų klausimais dokumentai, mokslo ir literatūros kūrinių, vertimų rankraščiai, antifašistiniai atsišaukimai, išleistų leidinių, konfiskuotų ir skirtų sunaikinti knygų sąrašai, honorarą gavusių autorių registracijos knyga, knygynų inventoriaus ir knygų perdavimo-priėmimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti leidyklos direktoriaus įsakymai, darbuotojų anketos, prašymai priimti į darbą, darbuotojų asmens bylos.

Yra Valstybinės leidyklos Kaune personalo dokumentų.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, asmens bylos – pagal darbuotojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 1460 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti susirašinėjimo knygų ir vadovėlių leidimo, lietuvių grožinės literatūros leidimo rusų kalba, nacionalizuotų įmonių perėmimo, personalo, ūkio, finansų klausimais dokumentai, norinčių dirbti vertėjais anketos, vertimo pavyzdžiai, darbuotojų sąrašai, atlyginimo normos, žinios apie darbuotojų uždarbį, knygų patikrinimo knygynuose aktai, valstybinės leidyklos dirbtuvių inventoriaus sąrašai, finansų dokumentai.

Yra Valstybinės leidyklos Kaune veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1945m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 LTSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 4, 5.

2 Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1988. T. 4, psl. 440.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 14, l. 11. F. R-576, ap. 1, b. 2, l. 513.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 28, l. 125b-130. F. R-576, ap. 1, b. 2, l. 403, 514.

5 LCVA. F. R-558, ap. 1, b. 27, l. 444, 617-620. F. R-576, ap. 1, b. 2, l. 502-508, 513.

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-21 14:52