O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-593 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOSIOS ENCIKLOPEDIJŲ REDAKCIJOS FONDĄ NR. R-593

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji enciklopedijų redakcija (1970-01-01–1991 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1969-12-30 nutarimu Nr. 485 nuo 1970-01-01 buvo įsteigta Vyriausioji enciklopedijų redakcija.1

Redakcija buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam spaudos komitetui, nuo 1973-03-15 – Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui, nuo 1978-09-05 – Lietuvos TSR valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui,2 nuo 1990-03-23 – Spaudos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

1991 m. Vyriausioji enciklopedijų redakcija pavadinta Valstybine enciklopedijų leidykla.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji enciklopedijų redakcija rengė ir leido enciklopedijas, specialiuosius žodynus, kitą informacinę literatūrą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos valstybinis archyvas 1992-10-05 iš Valstybinės enciklopedijų leidyklos perėmė Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos 4882 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2 bei 740 neaprašytų bylų.

1993 m. iš Valstybinės mokslo ir enciklopedijų leidyklos buvo perimtos Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos fondo apyrašų Nr. 5 ir Nr. 7 bylos su apyrašais. Bylų perdavimo-priėmimo aktas dingęs. 1995-02-06 nustatyta, kad apyraše Nr. 5 įrašyta 170, apyraše Nr. 7 – 1396 apskaitos vienetai.

1996-02-09 buvo sudarytas apyrašas Nr. 8, į kurį įrašyti 739 apskaitos vienetai (1992 m. priimtos neaprašytos bylos).

Iš viso fonde Nr. R-593 yra 5 apyrašai, 7187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos vyriausiojo redaktoriaus įsakymai, mokslinės redakcinės tarybos nutarimai, posėdžių protokolai ir pranešimai, gamybinių pasitarimų, operatyvinės komisijos posėdžių protokolai, redakcijos veiklos planai, pranešimai apie enciklopedijų leidimą, Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos atskyrimo nuo ,,Mokslo“ leidyklos dokumentai, susirašinėjimo redakcijos veiklos klausimais dokumentai, Mažosios lietuviškosios enciklopedijos redakcijos perdavimo Valstybiniam spaudos komitetui aktas, redakcijos etatų sąrašai, statistinės ataskaitos apie personalą, darbuotojų apdovanojimo, profsąjungos komiteto veiklos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos straipsnių rankraščių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal straipsnių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4752 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1985 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Enciklopedijos ,,Litva“ straipsnių rankraščių bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal straipsnių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1989 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Tarybų Lietuvos enciklopedijos straipsnių rankraščių bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal straipsnių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1396 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1985–1988 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos straipsnių rankraščių bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti straipsnių rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal straipsnių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 739 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1971 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 978, l. 80.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 312, l. 261; b. 438, l. 11.

3 Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, psl. 547.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:27