O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-607 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS LENINO KOMUNISTINĖS JAUNIMO SĄJUNGOS CENTRO KOMITETO LEIDYKLOS JAUNIMO LAIKRAŠČIAMS IR ŽURNALAMS LEISTI FONDĄ NR. R-607

2009-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto leidykla jaunimo laikraščiams ir žurnalams leisti (1951–1963 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto (toliau – Lietuvos LKJS CK) leidykla jaunimo laikraščiams ir žurnalams leisti buvo įsteigta 1951 m. Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Leidykla buvo Lietuvos LKJS CK žinioje.

Dokumentuose leidykla vadinama Lietuvos LKJS CK leidykla.

Leidykla buvo likviduota 1963 m. Tiksli likvidavimo data nenustatyta.1

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos LKJS CK leidykla jaunimo laikraščiams ir žurnalams leisti organizavo laikraščių ,,Komjaunimo tiesa“, ,,Lietuvos pionierius“, žurnalų ,,Jaunimo gretos“, ,,Moksleivis“, ,,Genys“ ir kitų leidinių leidybą, vadovavo jų administracinei, ūkinei ir finansinei veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Specialios paskirties akcinės bendrovės ,,Spauda“ 1998-04-17 perėmė Lietuvos KP CK leidyklos 459bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2002-09-26 LCVA iš UAB leidyklos ,,Margi raštai“ perėmė Lietuvos LKJS CK jaunimo laikraščių ir žurnalų leidyklos 22 bylas su apyrašu, kuris į archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašytas kaip fondo Nr. R-607 apyrašas Nr. 2.

2002-10-02 LCVA perdavė Lietuvos literatūros ir meno archyvui 6 bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

2009 m. kovo mėn. buvo patikslintas fondo Nr. R-607 pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto leidyklos“.

2009-08-28 LCVA Lietuvos ypatingajam archyvui perdavė 459 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto leidyklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, ir apyrašą Nr. 1.

Fondas Nr. R-607 pavadintas Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos Centro komiteto leidykla jaunimo laikraščiams ir žurnalams leisti.

Iš viso fonde Nr. R-607 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1962 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Yra laikraščio ,,Tarybinis mokytojas“, žurnalo ,,Mokslas ir technika“ veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti etatų sąrašai, sąmatos, balansai.

Yra žurnalo ,,Mokslas ir technika“, laikraščio ,,Tarybinis mokytojas“ redakcijų finansų dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Fondo Nr. R-607 byla.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:35