O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-844 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS LEIDYKLOS ,,VERSMĖ“ FONDĄ NR. R-844

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla (1963 m.–1989-06-04)

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla ,,Versmė“ (1989-06-05–1989 m. lapkričio mėn.)

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla ,,Versmė“ (1989 m. lapkričio mėn.–1991-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1963-03-27 potvarkiu Nr. 308-p buvo patvirtinti Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos etatai. Leidykla pradėjo veikti 1963 m. gegužės–birželio mėn.1 Tiksli leidyklos veiklos pradžios data nenustatyta. Leidykla buvo išlaikoma Lietuvos aklųjų draugijos.

Lietuvos aklųjų draugijos Centro valdybos prezidiumas 1989-06-05 patvirtino leidyklos pavadinimą ,,Versmė“.2

1989 m. lapkričio mėn. Lietuvos aklųjų draugijai pakeitus pavadinimą į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, leidykla dokumentuose buvo vadinama Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla ,,Versmė“. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Leidykla dokumentuose iki 1990 m. taip pat buvo vadinama Lietuvos aklųjų draugijos leidykla.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla ,,Versmė“ baigė veiklą 1991-12-31.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla, vėliau – Lietuvos aklųjų draugijos leidykla ,,Versmė“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla ,,Versmė“ leido knygas, vadovėlius, muzikinę literatūrą, vaizdines priemones ir periodinius leidinius akliesiems ir silpnaregiams iškiliuoju (Brailio) raštu ir plokščiąja spauda.4

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualios įmonės ,,Mūsų žodis“ 2000-09-21 perėmė Lietuvos aklųjų draugijos leidyklos 292 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 268, apyraše Nr. 2 – 24 apskaitos vienetai.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos leidykla ,,Versmė“.

Iš viso fonde Nr. R-844 yra 2 apyrašai, 292 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 1 yra žurnalo ,,Mūsų žodis“ redakcijos 1959–1962 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, leidyklos direktoriaus įsakymai, redakcinės tarybos gamybinių pasitarimų protokolai, leidyklos veiklos planai ir ataskaitos, produkcijos kokybės patikrinimo aktai, etatų sąrašai, ataskaitos apie darbuotojų paskirstymą, pasikeitimą, išsilavinimą, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, finansų dokumentai, redaguoti rankraščiai.

Yra žurnalo ,,Mūsų žodis“ redakcijos veiklos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Rankraščių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti redaguoti rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1976 m.. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754 ,ap. 1, b. 725, l. 9-11. F. R-844, ap. 1, b. 13.

2 LCVA. F. R-844, ap. 1, b. 248, l. 9.

www.lass.lt/istorija/1986-95.htm - 22k

4 LCVA. F. R-844, ap. 1, b. 13, l. 35, 41.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 11:50