O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-940 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LEIDYKLOS ,,MOKSLAS“ FONDĄ NR. R-940

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Leidykla ,,Mokslas“ (1975-01-27–1992-04-15)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Leidykla ,,Mokslas“ buvo įsteigta Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1975-01-27 nutarimu Nr. 34.1

Leidykla buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui, nuo 1978-09-05 – Lietuvos TSR Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komitetui, nuo 1990-03-23 – Spaudos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vėliau – Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-02-22 nutarimu Nr. 75 leidykla ,,Mokslas“ buvo įrašyta į specifinės paskirties valstybinių įmonių sąrašą.

Dokumentuose leidykla dar vadinama ,,Mokslo“ leidykla.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-04-15 nutarimu Nr. 269 ,,Dėl specifinės paskirties valstybinių ,,Mokslo“ ir Enciklopedijų leidyklų reorganizavimo“ valstybinės ,,Mokslo“ ir Enciklopedijų leidyklos buvo reorganizuotos į specifinės paskirties valstybinę ,,Mokslo ir enciklopedijų“ leidyklą.2

Sudarytojo funkcijos

Leidykla ,,Mokslas“ leido mokslinę, mokslo populiarinimo literatūrą, vadovėlius aukštosioms ir specialiosioms vidurinėms mokykloms, enciklopedijas, žodynus, žinynus.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2001-12-17 iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto perėmė 1956 ,,Mokslo“ leidyklos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 įrašyti 134, apyraše Nr. 2 – 1822 apskaitos vienetai.

2002-01-02 LCVA iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto perėmė 1008 ,,Mokslo“ leidyklos bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-940 yra 2 apyrašai, 2964 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1975–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti leidyklos direktoriaus įsakymai, leidyklos darbo ir leidinių išleidimo teminiai planai, veiklos ir statistinės ataskaitos, leidyklos išleistų parodose eksponuotų knygų bei etatų sąrašai, finansų dokumentai, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1975–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Rankraščių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti redaguoti rankraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, leidyklos struktūrą ir autorių pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 2830 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1975–1992 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, mašinraštis su taisymais, rankraštis, rankraštis su taisymais.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 1165, l. 76, 77.

2 LCVA. Fondo Nr. R-940 byla. www.3.lrs.lt/

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-21 15:07