O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1287 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ KRAŠTO PLUOŠTO BENDROVĖS TELŠIŲ LINŲ VERPYKLOS IR AUDYKLOS FONDĄ NR. 1287

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Linų verpimo ir audimo fabrikas „Mastis“ (1934-01-01–1940-08-03)

Tekstilės fabrikas „Mastis“ (1940-08-04–1941-02-04)

Valstybinis medvilnės audinių fabrikas „Mastis“ (1941-02-05–1941 m. lapkričio mėn.)

Rytų krašto pluošto bendrovės Telšių linų verpykla ir audykla (Ostland-Faser-Gesellschaft m. b. H. Leinenspinnerei und weberei Telschen) (1941 m. lapkričio mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Linų verpimo ir audimo fabrikas „Mastis“ Telšiuose įsteigtas 1934-01-01.1 Fabriko savininkas buvo Mykolas Augustinavičius. Fabriko veiklą prižiūrėjo Finansų ministerijos Pramonės ir prekybos departamentas, Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Dokumentuose fabrikas dar vadinamas: „Mastis“ linų verpimo ir audimo fabrikas Telšiuose, lininių audinių fabrikas „Mastis“, audimo fabrikas ,,Mastis“.2

Vadovaujantis 1940-07-26 Stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu tekstilės fabrikas „Mastis“ 1940-08-04 buvo nacionalizuotas.3 Teisės akto, kuriuo vadovaujantis buvo pakeistas fabriko pavadinimas, nerasta.

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro 1941-02-05 įsakymu Nr. 41 tekstilės fabrikas „Mastis“ pavadintas Valstybiniu medvilnės audinių fabriku „Mastis“.Valstybinis medvilnės audinių fabrikas „Mastis buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui ir Valstybiniam tekstilės trestui.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui fabrikas veiklą tęsė.5

1941 m. lapkričio mėn. Valstybinis medvilnės audinių fabrikas „Mastis“ pavadintas Rytų krašto pluošto bendrovės Telšių linų verpykla ir audykla (Ostland-Faser-Gesellschaft m. b. H. Leinenspinnerei und weberei Telschen).6 Tiksli fabrikopavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Fabrikas buvo pavaldus Rytų krašto Pluošto bendrovei (Ostland Faser-Gesellschaft m. b. H. Hauptstelle Kauen). Dokumentuose dar vartojamas fabriko ,,Mastis“ pavadinimas.7

Tiksli data, kada 1944 m. Rytų krašto pluošto bendrovės Telšių linų verpykla ir audykla nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Fabrike ,,Mastis“, Telšių linų verpykloje ir audykloje buvo verpiami lininiai siūlai, audžiami medvilniniai audiniai, drobė, brezentas, audiniai užuolaidoms, rankšluosčiams, patalynei, staltiesėms, maišams.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1968-12-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 22 Valstybinio medvilnės audinių fabriko „Mastis“ bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1997 m. fondas pavadintas „Mastis“ linų verpimo ir audimo fabrikas Telšiuose, 2007m. – Linų verpimo ir audimo fabrikas ,,Mastis“.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas – Rytų krašto pluošto bendrovės Telšių linų verpykla ir audykla.

Iš viso fonde Nr. 1287 yra 1 apyrašas, 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1937 m., 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro, Rytų krašto Pluošto bendrovės tvarkomieji dokumentai, fabriko direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knyga, darbininkų atlyginimų lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1937 m., 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-771, ap. 2a, b. 744, l. 4.

2 LCVA. F. 388, ap. 5. b. 207, l. 28; F. R-771, ap. 2a, b. 744.

3 LCVA. F. R-771, ap. 2a, b. 744, l. 11.

4 LCVA. F. R-299, ap. 1, b. 1, l. 47.

5 LCVA. F. 1287, ap. 1, b. 5, l. 16 a. p.

6 LCVA. F. 1287, ap. 1, b. 5, l. 183 a. p., 186.

7 LCVA. F. 1287, ap. 1, b. 4, l. 29.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 13:47