O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-336 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS ODŲ IR AVALYNĖSPRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-336

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdyba (1963-01-29–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1963-01-29 nutarimu Nr. 75 „Dėl ūkinio vadovavimo įmonėms ir organizacijoms, buvusioms Kaliningrado liaudies ūkio tarybos žinioje“ buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdyba, kuriai buvo perduotos Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos odos ir avalynės, odos galanterijos ir kailių pramonės įmonės bei organizacijos, taip pat atitinkamos įmonės ir organizacijos, buvusios Kaliningrado liaudies ūkio tarybos žinioje.1

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdyba baigė veiklą.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdyba vadovavoodos, avalynės, galanterijos ir kailių pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-09-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos perėmė 163 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdybos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1– Nr. 3.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Odų ir avalynės pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-336 yra 3 apyrašai, 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Meno tarybos bei Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai, įmonių revizijų aktai, techniniai ekonominiai rodikliai, finansų ir ūkinės veiklos planai, ataskaitos apie personalą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, valdybos ir pavaldžių įmonių metų balansai, etatų sąrašai, vaikų darželių ir lopšelių išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 154 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, tarnautojų asmens sąskaitų kortelės, algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 684, l. 85.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:10