O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-186 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LENGVOSIOS PRAMONĖS MINISTERIJOS VYRIAUSIOSIOS MEDŽIAGINIO-TECHNINIO TIEKIMO VALDYBOS

FONDĄ NR. R-186

2010-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariato Vyriausioji tiekimo valdyba (1945-04-05–1946-03-24)

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausioji tiekimo valdyba (1946-03-25–1953-05-12)

Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba (1953-05-13–1953-10-29)

Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba (1953-10-30–1955-11-29)

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba (1955-11-30–1957-06-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-05 nutarimu Nr. 177 ,,Dėl Vietinės pramonės liaudies komisariato ir Lengvosios pramonės liaudies komisariato pertvarkymo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariato Vyriausioji tiekimo valdyba.1

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Vyriausioji tiekimo valdyba pavadinta Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausiąja tiekimo valdyba.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija, Lietuvos TSR maisto pramonės ministerija, Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerija ir Lietuvos TSR žuvies pramonės ministerija buvo sujungtos į vieną Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-05-13 nutarimu Nr. 342 patvirtintoje Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos struktūroje įrašyta Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-09-16 įsaku buvo įsteigta Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerija.5 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-10-30 nutarimu Nr. 847 patvirtintoje ministerijos struktūroje įrašyta Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1955-11-01 įsaku Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijos įmonių ir organizacijų pagrindu įsteigta Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-11-30 potvarkiu Nr. 1881-p patvirtintoje ministerijos struktūroje įrašyta Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba.7Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro 1955-12-29 įsakymu Nr. 196 patvirtinti valdybos įstatai.8

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.9 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1957-06-29 potvarkiu Nr. 45 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba perduota Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybai.10

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariato Vyriausioji tiekimo valdyba –Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausioji medžiaginio-techninio tiekimo valdyba aprūpino lengvosios pramonės įmones ir organizacijas medžiagomis, įrengimais, žaliava, kuru, vadovavo pavaldžių bazių ir įmonių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos 54 bylas: 44 bylos buvo įrašytos apyraše Nr. 1, 10 bylų – apyraše Nr. 1l.

1977 m. 10 bylų, įrašytų apyraše Nr. 1l, ir apyrašas Nr. 1išbraukti iš apskaitos.

1990 m. fondo apskaitos dokumentuose patikslinta, kad apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-186 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Fonde yra Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato Vyriausiosios tiekimo valdybos 1944 m. veiklos dokumentų, Lietuvos TSR maisto prekių pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos 1957 m. veiklos byla.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Vyriausiosios medžiaginio-techninio tiekimo valdybos įstatai, statistikos žinios apie darbuotojus, atlyginimo fondą, valdybos ir pavaldžių įstaigų metų balansai, etatų sąrašai, išlaidų sąmatos, algų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m.Dokumentai rusų, lietuviųkalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 28, l. 99.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 297, l. 365-367; b. 299, l. 270, 272.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 53, l. 160.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 307, l. 322, 323. F. R-152, ap. 2, b. 936, l. 97.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 74, l. 23. F. R-754, ap. 1, b. 391, l. 198, 199. F. R-152, ap. 2, b. 1162, l. 37.

8 LCVA. F. R-186, ap. 1, b. 13, l. 193, 194.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

10 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 218. F. R-184, ap. 2, b. 93, l. 23, 24; b. 99, l. 3, 3a.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:13