O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-191 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIUVIMO-TRIKOTAŽO PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-191

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Siuvimo-trikotažo trestas (1944-08-23–1953 m.)

Siuvimo-trikotažo pramonės trestas (1953 m.–1955 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro 1944-08-23 įsakymu Nr. 20 Kaune pradėtas organizuoti Siuvimo-trikotažo trestas. Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui.1

Dokumentuose trestas dar vadinamas Valstybiniu trikotažo-siuvyklų trestu, Valstybiniu siuvyklų-trikotažo trestu, Siuvyklų-trikotažo trestu.

Trestas nuo 1945-03-17 tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatui, nuo 1946-03-25 – Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijai.2

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, kitais teisės aktais.

Nuo 1953 m. Siuvimo-trikotažo trestas vadinamas Siuvimo-trikotažo pramonės trestu.3Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Siuvimo-trikotažo pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai, nuo 1953-10-12 – Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijai.4 Trestas veikė Vilniuje.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-11-18 nutarimu Nr. 536 Siuvimo-trikotažo pramonės trestas 1955 m. gruodžio mėn. likviduotas.5 Tiksli tresto likvidavimodata nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo siuvyklų, trikotažo įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. gegužės mėn. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 813 Siuvimo-trikotažo pramonės tresto bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

1967-12-14 fondo apskaitos dokumentuose buvo įrašyti 3 apyrašai, 755 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 – 169, apyraše Nr. 2 – 56, apyraše Nr. 3 – 530 apskaitos vienetų.

1989 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-191 yra 3 apyrašai, 756 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai, Meno tarybos, tresto darbuotojų ir įmonių pasitarimų protokolai, tresto susirašinėjimo su Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija veiklos, kapitalinių statybų, socialistinio lenktyniavimo klausimais dokumentai, žinios apie įmonių įrengimus, kolektyvinės sutartys, sutarčių patikrinimo aktai, tresto ir įmonių mėnesių, metų balansai, gamybos, ketvirčių planai, sąmatos, ataskaitos, etatų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai personalo klausimais, tresto įmonių atestacijos komisijų protokolai ir kt. dokumentai, tresto darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės, tresto ir įmonių nomenklatūrinių darbuotojų, specialistų ir mokinių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 530 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-310, ap. 1, b. 1, l. 69; F. R-754, ap. 1, b. 26, l. 16.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 27, l. 125.

3 LCVA. F. R-191, ap. 2, b. 48, l. 208.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272, b. 306, l. 283, 288.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 375, l. 299.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:08