O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-192 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LINŲ TRESTO FONDĄ NR. R-192

2009-10- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Valstybinis pirminio linų apdirbimo trestas (1949-09-01–1952 m. spalio mėn.)

Lietuvos respublikinis linų trestas (1954 m. gegužės mėn.–1955-12-12)

Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministerijos Valstybinis linų trestas (1955-12-13–1957-01-28)

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybinis linų trestas(1957-01-29–1957 m. birželio mėn.)

Valstybinis linų trestas (1957 m. birželio mėn.–1957 m.spalio mėn.)

Linų trestas (1957 m. spalio mėn.–1958-08-16)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro 1949-09-26 įsakymu Nr. 204 nuo 1949-09-01 pradėtas organizuoti Valstybinis pirminio linų apdirbimo trestas.1 Trestas veikė Vilniuje, buvo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijai.

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro 1949-09-29 įsakymu Nr. 133-K nuo 1949-10-01 paskirtas tresto valdytojas.2

1952-06-14 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministras patvirtino Valstybinio pirminio linų apdirbimo tresto etatus.3

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1952-10-10 nutarimu Nr. 922, Valstybinis pirminio linų apdirbimo trestas 1952 m. spalio mėn. buvo prijungtas prie Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion).4

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos ir Komunistų partijos centro komiteto 1954-05-04 nutarimu Nr. 876, Lietuvos respublikinė Vyriausioji linų paruošų ir pramonės kontora (Glavzagotlnprom) reorganizuota į Lietuvos respublikinį linų trestą.

TSRS pramoninių plataus vartojimo prekių ministro 1954-07-17 įsakymu Nr. 1455 patvirtinti Lietuvos respublikinio linų tresto įstatai.5

Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministro 1955-12-13 įsakymu Nr. 54 Lietuvos respublikinis linų trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministerijai ir buvo pavadintas Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministerijos Valstybiniu linų trestu.6

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybinio linų tresto valdytojo 1957-01-29 įsakymu Nr. 8 Lietuvos TSR tekstilės pramonės ministerijos Valstybinis linų trestas pavadintas Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybiniu linų trestu.7

Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro 1957-02-22 įsakymu Nr. 190 patvirtinti Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybinio linų tresto įstatai.8

Savo veikloje trestas vadovavosi 1957-02-22 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybinio linų tresto įstatais.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos Valstybinis linų trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybai ir nuo 1957 m. birželio mėn. buvo vadinamas Valstybiniu linų trestu.9

Vadovaujantis Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1957-09-16 potvarkiu Nr. 333 Valstybinis linų trestas nuo 1957 m. spalio mėn. vadinamas Linų trestu.10

Vadovaujantis Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos 1958-08-08 nutarimu Nr. 14911 Linų trestas likviduotas. Paskutinis tresto valdytojo įsakymas išleistas 1958-08-16.12 Vietoje Linų tresto įsteigtas Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos Pirminio linų apdirbimo ir linų paruošų skyrius.

Sudarytojo funkcijos

Trestas vadovavo linų paruošų kontorų ir linų fabrikų veiklai, organizavo linų šiaudelių priėmimą ir linų pluošto realizavimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1966 m. iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 972 Respublikinio linų tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–3.

1983 m. papildomai į apyrašus Nr. 2 ir Nr. 3 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-192 yra 3 apyrašai, 976 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fonde yra Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“, Lietuvos respublikinės kontoros „Linų paruošos“ (Zagotlion), Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion), Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos sąjungos dokumentų.

Linų tresto bylų yra Lietuvos TSR linų paruošų kontorų fondo Nr. R-193 apyrašuose Nr. 7 ir Nr. 8.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministro įsakymai, tresto valdytojo įsakymai, tresto ir įmonių metų, mėnesių veiklos ataskaitos, balansai, techniniai-pramoniniai, finansų planai, sąmatos, žinios apie personalą, kolektyvinės sutartys, Atestacinių komisijų dokumentai, tarnautojų ir darbininkų susirinkimų protokolai, socialistinio lenktyniavimo dokumentai, specialistų, etatų sąrašai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai.

Yra Lietuvos kooperatyvų sąjungos „Linas“, Lietuvos TSR žemės ūkio kooperacijos sąjungos, Lietuvos respublikinės kontoros „Linų paruošos“ (Zagotlion), Lietuvos respublikinės kontoros „Vyr. linų paruošos“ (Glavzagotlion) dokumentų.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1952 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, tresto įstatai, tresto valdytojo įsakymai, Stažo komisijos protokolai, gamybiniai planai, ataskaitos, balansai, tresto administracinių-ūkinių išlaidų sąmatos, etatų, tarnautojų ir darbininkų atlyginimų lapai, žiniaraščiai ir sąrašai, asmens sąskaitų kortelės.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 213 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Darbuotojų asmensbylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašytos tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 640 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-192, ap. 1, b. 20, l. 3-6.

2 LCVA. F. R-192, ap. 1, b. 20, l. 8.

3 LCVA. F. R-193, ap. 6, b. 93, l. 20.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 270, l. 98; F. R-193, ap. 6, b. 93.

5 LCVA. F. R-193, ap. 3, b. 41, l. 29, 30.

6 LCVA. F. R-192, ap. 2, b. 69, l. 48, b. 35, l. 19, l. 30.

7 LCVA. F. R-192, ap. 2, b. 113, l. 1; F. R-754, ap. 1, b. 403, l. 173.

8 LCVA. F. R-192, ap. 2, b. 107, l. 10.

9 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 252-255; F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 206, b. 428,

10 LCVA. F. R-192, ap. 2, b. 105, l. 1, 4, b. 113, l. 70.

11 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 41, l. 195-200.

12 LCVA. F. R-192, ap. 2, b. 150, l. 179.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-14 12:33