O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-299 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO KOJINIŲ FABRIKO „ŠATRIJA“ FONDĄ NR. R-299

2008-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis kojinių fabrikas Nr. 6 (1940-08-08–1941-02-04)

Valstybinis kojinių fabrikas „Šatrija“ (1941-02-05–1941 m. birželio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1940-07-26 Stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu, Telšiuose veikęs Š. Kagano kojinių fabrikas 1940-08-08 buvo nacionalizuotas.1 Fabrikas pavadintas Valstybiniu kojinių fabriku Nr. 6. Dokumentuose fabrikas dar vadinamas buvusiu Š. Kagano kojinių ir trikotažo fabriku, buvusiu Š. Kagano kojinių fabriku, buv. Š. Kagano įmone.

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro 1941-02-05 įsakymu Nr. 41 buvęs Š. Kagano kojinių ir trikotažo fabrikas pavadintas Valstybiniu kojinių fabriku „Šatrija“.2

Valstybinis kojinių fabrikas „Šatrija“ buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui ir Valstybiniam tekstilės trestui.

Valstybinio kojinių fabriko „Šatrija“ veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Fabrike buvo gaminamos vyriškos, moteriškos ir vaikiškos kojinės.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1984-04-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kaune perėmė 8 Valstybinio kojinių fabriko „Šatrija“ bylas su apyrašu.

1984-09-07 LCVA sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Valstybinis kojinių fabrikas „Šatrija“.

Iš viso fonde Nr. R-299 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Vietinės pramonės liaudies komisariato, Prekybos liaudies komisariato ir Valstybinio tekstilės tresto tvarkomieji dokumentai, trestui pavaldžių įmonių sąrašai, fabriko susirašinėjimo su Vietinės pramonės liaudies komisariatu, Valstybiniu tekstilės trestu ir kt. įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, 1940 m. ketvirčių balansai, 1941 m. gamybos planai, išlaidų sąmata, veiklos mėnesių ataskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-771, ap. 2a, b. 742.

2 LCVA. F. R-299, ap. 1, b. 1, l. 46.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:06