O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-309 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEKSTILĖS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-309

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis tekstilės trestas (1940-10-14–1941 m.)

Tekstilės pramonės trestas (1944-07-29–1955 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-14 nutarimu Nr. 225 prie Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato įsteigtas Valstybinis tekstilės trestas.1Trestas veikė Kaune.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, trestas tęsė veiklą.2 Tiksli data, kada Valstybinis tekstilės trestas nutraukė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro 1944-07-29 įsakymu Nr. 1 nuo 1944-07-29 Vilniuje pradėtas organizuoti Tekstilės pramonės trestas. Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisaro 1944-08-23 įsakymu Nr. 1-L nuo 1944-07-29 paskirtas tresto valdytojas.3 Trestas nuo 1944-08-16 veikė Kaune.4

Dokumentuose trestas dar vadinamas Tekstilės trestu, Valstybiniu tekstilės pramonės trestu.

Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui, nuo 1945-03-17 – Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatui,5 nuo 1946-03-25– Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijai.

Savo veikloje trestas vadovavosi TSRS valstybinių pramonės trestų 1927-06-29 nuostatais ir jų pakeitimais, 1945-04-14 Valstybinio tekstilės pramonės tresto statutu.6Nuo 1947 m. gegužės mėn. trestas veikė Vilniuje.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Tekstilės pramonėstrestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai, nuo 1953-10-12 – Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijai.8

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-11-18 nutarimu Nr. 536 Tekstilės pramonės trestas 1955 m. gruodžio mėn. likviduotas.9 Tiksli tresto likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo lininių, medvilnės, šilko, vilnonių audinių, vatos, audimo, špagato, dažų, remonto fabrikų, kombinatų ir kitų įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis, kuru bei įrengimais, organizavo įmonių produktų realizavimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-01-29 iš Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos perėmė 1694 Tekstilės pramonės tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1–4.

1983 m., 1985 m, 1997 m., 2002 m. papildomai į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-309 yra 4 apyrašai, 1713 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariato įsakymai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos kolegijos, Meno tarybos posėdžių protokolai, tekstilės pramonės darbuotojų susirinkimo protokolas ir rezoliucija, tresto susirašinėjimo su Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija ir įmonėmis socialistinio lenktyniavimo klausimais dokumentai, įmonių veiklos apžvalga, tresto penkmečio, įmonių veiklos, kapitalinių statybų planai, tresto ir įmonių balansai, metų ir ketvirčių ataskaitos, tresto ir įmonių etatų, apdovanotų asmenų sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 556 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisaro, plataus vartojimo pramoninių prekių ministro, tresto valdytojo įsakymai veiklos, personalo klausimais, tresto atestacijos komisijų posėdžių protokolai, darbuotojų atlyginimų žiniaraščiai, asmens sąskaitų kortelės, tresto darbuotojų ir įmonių sąrašai,

Valstybinio vilnonių audinių fabriko „Nevėžis“ tarnautojų ir darbininkų atlyginimų lapai ir išmokėtų atlyginimų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tresto ir įmonių darbuotojų asmensbylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 1014 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS tekstilės pramonės liaudies komisariato ir ministerijos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, vietinės pramonės liaudies komisaro, lengvosios pramonės ministro, tresto valdytojo įsakymai, nutarimai, potvarkiai, instrukcijos, tresto susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941-01-20, Nr. 1(4), psl. 13.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1549, ap. 1, b. 32, l. 95.

3 LCVA. F. R-309, ap. 4, b. 1, l. 1, 9.

4 LCVA. F. R-309, ap. 4, b. 1, l. 5.

5 LCVA.F. R-310, ap. 1, b. 1, l. 25.

6 LCVA. F. R-310, ap. 1, b. 1, l. 25.

7 LCVA. F. R-309, ap. 2, b. 15, l. 31.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 306, l. 283, 288, b. 299, l. 270-272.

9 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 375, l. 299.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 13:54