O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo Р-310 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ODOS-AVALYNĖS PRAMONĖS TRESTO FONDĄ NR. R-310

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis odų ir avalynės trestas (1945-02-02–1953-06-16)

Odos bei avalynės pramonės trestas (1953-06-17–1953-10-11)

Odos-avalynės pramonės trestas (1953-10-12–1955 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-02-02 potvarkiu Nr. 80 Valstybinis odų ir avalynės trestas atnaujino veiklą.1 Trestas buvo pavaldus Lietuvos TSR vietinės pramonės liaudies komisariatui, nuo 1945-03-17 – Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariatui.2

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-06-17 nutarimu Nr. 432 Odos bei avalynės pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR lengvosios ir maisto pramonės ministerijai.3 Tresto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1953-10-12 nutarimu Nr. 789 Odos-avalynės pramonės trestas tapo pavaldus Lietuvos TSR plataus vartojimo pramoninių prekių ministerijai.4Tresto pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-11-18 nutarimu Nr. 536 Odos-avalynės pramonės trestas 1955 m. gruodžio mėn. likviduotas.5 Tiksli tresto likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis odų ir avalynės trestas, Odos bei avalynės pramonės trestas, Odos-avalynės pramonės trestas vadovavo odų apdirbimo, galanterijos, avalynės, kailinių fabrikų ir kitų odų pramonės ir prekybos įmonių veiklai, organizavo naujų įmonių steigimą, skirstė įmonėms lėšas ir aprūpino jas žaliavomis bei įrengimais, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-01-29 iš Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos perėmė 1555 Odos-avalynės pramonės tresto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.

1989 m. papildomai įapyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2001-05-09 Klaidų fondo R-310 apskaitos dokumentuose ištaisymo aktu iš fondo apskaitos išbraukti 1128 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti apyraše Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. R-310 yra 3 apyrašai, 428 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR lengvosios pramonės liaudies komisariato nuostatai, įmonių ekonominių konferencijų protokolai, tresto, avalynės fabrikų bei kitų įmonių veiklos planai, ataskaitos, balansai, tresto susirašinėjimo įmonių rekonstrukcijos, naujos technikos įdiegimo, produkcijos kokybės klausimais dokumentai, dokumentai apie socialistinį lenktyniavimą, etatų sąrašai,

Šiaulių valstybinio odų fabriko ,,Elnias“ garažo, skalbyklos ir ūkinio pastato projektas.

Valstybinio tekstilės pramonės tresto statutas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 328 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti tresto valdytojo įsakymai personalo klausimais, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės, atlyginimų išmokėjimo žiniaraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos tresto ir įmonių darbuotojų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 40, l. 112-113.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 27, l. 125, F. R-310, ap. 1, b. 1, l. 47.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 299, l. 270-272.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 306, l. 283, 288.

5 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 375, l. 306-307.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 13:53