O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-335 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS LENGVOSIOS PRAMONĖS VALDYBOS FONDĄ NR. R-335

2008-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdyba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – Lengvosios pramonės valdyba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pirmininko 1957-06-24 potvarkiu Nr. 26 Lengvosios pramonės valdybai buvo perduotos likviduotos Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos įmonės ir organizacijos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai 1965-10-21 priėmus įstatymą „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“, Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta. Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos pagrindu įsteigta Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerija.3

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdyba baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdyba vadovavolengvosios pramonės įmonių ir organizacijų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968-09-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR lengvosios pramonės ministerijos perėmė 2219 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdybos bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1– Nr. 15.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Lengvosios pramonės valdyba.

Iš viso fonde Nr. R-335 yra 15 apyrašų, 2219 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Planavimo - ekonomikos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos ir įmonių finansų bei ūkio veiklos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įmonių techniniai ekonominiai rodikliai, gamybos plano įvykdymo ataskaitos, ataskaitos apie produkcijos kokybę, asortimentą, realizaciją, žinios apie įmonių personalą, kolektyvinių sutarčių įvykdymo patikrinimo aktai, racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, įmonių etatų sąrašai ir sąmatos, darbuotojų apdovanojimų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 609 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Finansų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos Valstybinio plano komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Valstybinio plano komiteto, TSRS prekybos ministerijos tvarkomieji dokumentai, valdybos ir įmonių finansų, kredito planai, vaikų lopšelių ir darželių išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Centrinės buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, fabrikų priėmimo ir perdavimo aktai, įmonių revizijų aktai, įmonių veiklos ir kapitalinės statybos ataskaitos, valdybos ir įmonių metų balansai, darbuotojų asmens sąskaitos, algų žiniaraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 288 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbo ir darbo užmokesčio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti darbo užmokesčio ir normavimo patikrinimo aktai, kolektyvinių sutarčių patikrinimo dokumentai, statistinės žinios apie įmonių plano įvykdymą, kapitalinės statybos planai, įmonių darbo užmokesčio kitimo apyskaitos, dokumentai apie perėjimą prie 7 valandų darbo dienos, apdovanotų darbuotojų sąrašai ir charakteristikos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 105 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tekstilės pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS prekybos ministerijos įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, darbo planai, įmonių ataskaitos apie naujos technikos įdiegimą, išleidžiamos produkcijos sąrašai, valstybiniai standartai (GOST-ai) ir techninės sąlygos, kainoraščiai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, ataskaitos apie sunaudotą žaliavą, metų plano vykdymo techniniai ekonominiai rodikliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Techninio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai ir potvarkiai, valdybos Meno tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tekstilės pramonės produkcijos eksponavimo parodoje dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, naujų gaminių techninės sąlygos, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 130 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Siuvimo pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, Meno tarybos posėdžių protokolai, siuvimo fabrikų techniniai ekonominiai rodikliai, darbo planai ir ataskaitos, gaminių valstybiniai standartai (GOST-ai) ir techninės sąlygos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, medžiagų sunaudojimo normos, ūgio bei dydžių lentelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 50 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Odos, avalynės ir kailių pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, įmonių gamybos planai, valdybos ir įmonių techniniai ekonominiai rodikliai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, medžiagų sunaudojimo normos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1960 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Pirminio linų apdirbimo ir paruošų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais, naujos technikos įdiegimo dokumentai, metų gamybos ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Vyriausiojo mechaniko ir energetiko skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti darbo saugos ir saugumo technikos bei kapitalinės statybos dokumentai, įmonių ataskaitos apie sunaudotą kurą ir elektros energiją, įrengimų ir statinių nurašymo aktai, įmonių technologinių įrengimų ir mašinų surašymo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 169 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1962 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kanceliarijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, valdybos viršininko įsakymai veiklos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 96 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti valdybos viršininko įsakymai personalo klausimais, darbuotojų asmens sąskaitos kortelės, algų žiniaraščiai, įmonių inžinerinių techninių darbuotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos valdybos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1963 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Trikotažo ir tekstilės galanterijos pramonės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti Meno tarybos posėdžių protokolai, valdybos ir įmonių išleidžiamos produkcijos planai, darbo ataskaitos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, įmonių techniniai ekonominiai rodikliai, žaliavų sunaudojimo normos, įrengimų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kadrų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos įmonių kadrų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 163 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-239, ap. 7, b. 13, l. 252.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139; F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:12