O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 168 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SOCIALINIO DRAUDIMO KASOS VILNIUJE FONDĄ NR. 168

2006-03-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto ir Naujosios Vilnios ligonių kasa (Kasa Chorych miasta Wilna i Nowej Wilejki) (1921-10-24 – 1923 m.)

Vilniaus miesto ligonių kasa (Kasa Chorych miasta Wilna) (1923 m. – 1931-10-27)

Ligonių kasa Vilniuje (Kasa Chorych w Wilnie) (1931-10-28 - 1933-12-31)

Socialinio draudimo kasa Vilniuje (Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie) (1934-01-01 – 1939-11-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-03-09 dekretu Nr. 189 „Dėl privalomojo draudimo nuo ligų“, 1921-10-24 įsteigta Vilniaus miesto ir Naujosios Vilnios ligonių kasa.

Kasą valdė taryba, valdyba, veikė revizijos ir taikinamoji komisijos.

Kasos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Darbo, susisiekimo ir viešųjų darbų departamento Darbo skyrius ir Vidaus reikalų departamento Visuomenės sveikatos skyrius.[1]

Vidurio Lietuvą 1922 m. balandžio mėn. prijungus prie Lenkijos, ligonių kasa veikė vadovaudamasi Lenkijos Respublikos įstatymais. Kasos veiklą kontroliavo apygardos draudimo įstaiga, Vyriausioji draudimo įstaiga Varšuvoje, Lenkijos Respublikos darbo ir socialinės rūpybos bei visuomenės sveikatos ministrai.

Nuo 1923 m. (tiksli data nenustatyta) Naujoji Vilnia priklausė Vilniaus-Trakų apskrities ligonių kasos apygardai. Vilniaus miesto ligonių kasa veikė Vilniaus miesto teritorijoje.

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1930-11-29 potvarkiu „Dėl socialinio draudimo institucijų organizacijos ir veiklos“ ir Darbo ir socialinės rūpybos ministro 1931-09-28 potvarkiu „Dėl ligonių kasų reorganizacijos“, 1931-10-28 Vilniaus miesto ligonių kasa buvo pertvarkyta į Ligonių kasą Vilniuje. Kasa veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Kasos veiklą kontroliavo apygardos draudimo įstaiga, Darbo ir socialinės rūpybos ministras ir Vidaus reikalų ministerijos delegatas.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1933-03-28 socialinio draudimo įstatymu ir socialinės rūpybos ministro 1933-12-30 potvarkiu „Dėl ligonių kasų pertvarkymo į socialinio draudimo kasas bei draudimo kasų veiklos apygardų ir buveinių nustatymo“, Ligonių kasa Vilniuje 1934-01-01 pertvarkyta į Socialinio draudimo kasą Vilniuje. Kasa veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Kasą valdė taryba, direkcija, veikė administracinė, revizijos ir taikinamoji komisijos.

Kasos veiklą prižiūrėjo teritorinė socialinio draudimo įstaiga, Vilniaus vaivadijos valdyba bei Lenkijos Respublikos socialinės rūpybos ministras.[2]

Socialinio draudimo kasa Vilniuje veikė iki 1939-11-25.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ligonių kasos nariais buvo privalantys apsidrausti nuo ligų valstybės ir kitų įstaigų, įmonių bei savivaldos institucijų darbuotojai, amatininkai, žemdirbiai bei neprivalantys apsidrausti asmenys, kurie savanoriškai mokėjo mokesčius.

Ligonių kasa teikė nariams nemokamą gydymą, mokėjo nedarbingumo ir motinystės pašalpas, skyrė pašalpas mirusių narių bei narių giminaičių laidotuvėms.

Socialinio draudimo kasa Vilniuje nustatė draudimo rūšį, kuria darbdaviai privalėjo drausti savo darbuotojus, bei įmokų dydį; draudė ar tarpininkavo draudžiant ligų, nelaimingų atsitikimų darbe, nedarbo, motinystės ir pensijų draudimais; registravo apdraustuosius; rinko draudimo mokesčius ir kontroliavo privalomojo draudimo įmokų mokėjimą; teikė medicinos pagalbą apdraustiesiems bei jų šeimų nariams, mokėjo nedarbingumo ir motinystės pašalpas, vienkartines pašalpas laidotuvėms; tarpininkavo apdraustiesiems gaunant išmokas iš kitų draudimo fondų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerija 1946-08-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui netvarkytus Socialinio draudimo kasos Vilniuje dokumentus.

1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1 – 501 byla, 1954 m. - apyrašas Nr. 2 – 29 bylos.

1948–1954 m., tvarkant dokumentus, atrinkti naikinti 397 saugojimo vienetai ir 6000 kg pabirų.

1965–1983 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 168 yra 2 apyrašai, 548 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Socialinio draudimo kasos Vilniuje 1935–1939 m. bylų yra fonde Nr. 808.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti kasos valdybos ir direkcijos nutarimai, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie apdraustų asmenų skaičių, jiems suteiktą medicinos pagalbą ir išmokėtas pašalpas, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pranešimai apie darbuotojų įdarbinimą ir atleidimą, darbdavių mokėtų draudimo mokesčių registracijos žurnalai, ligonių kortelės ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją, ligonių kortelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 516 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo budai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos kasos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka, pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 32 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo budai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Srodkowej, 1921, Nr. 12(22); Nr. 17(27); Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 19, ap. 1, b. 1, l. 394.
[2] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1931, Nr. 94-724; 1933, Nr. 51-396; Nr. 103-819
[3] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1066, t. 1, l. 42-49;
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:36