O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1700 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APYGARDOS LIGONIŲ KASOS FONDĄ NR. 1700

2008-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Ukmergės miesto ir apskrities ligonių kasa (1928-11-04–1931-08-31)

Ukmergės apygardos ligonių kasa (1931-09-01–[1941 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Ukmergės miesto ir apskrities ligonių kasą 1928-11-04 įsteigė Vyriausioji socialinio draudimo valdyba, jos veiklą prižiūrėjo Vidaus reikalų ministras. Kasai vadovavo ir jos veiklą kontroliavo kasos taryba, kasos valdyba, kasos revizijos komisija, kasos taikomoji komisija.

Nuo 1931-09-01 Ukmergės miesto ir apskrities ligonių kasa aptarnavo ir Utenos bei Zarasų apskritis. Ligonių kasa pavadinta Ukmergės apygardos ligonių kasa.[1]

Ligonių kasa savo veikloje vadovavosi 1925 m. Ligonių kasų įstatymu,[2] 1934 m. Ligonių kasų įstatymu[3] bei jo pakeitimais, 1934 m. Ligonių kasų statutu[4] ir kitais teisės aktais.

Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos pirmininko 1940-11-25 nurodymu ligonių kasų veikla pratęsta iki 1940-12-01.[5] Ukmergės apygardos ligonių kasa 1941 m. dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės miesto ir apskrities ligonių kasa privalomai draudė Ukmergės miesto ir apskrities,

Ukmergės apygardos ligonių kasa – Ukmergės, Utenos ir Zarasų apskričių dirbančius asmenis. Kasa savo nariams ir jų šeimoms teikė medicinos pagalbą, gydymo, nedarbingumo ir laidojimo pašalpas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965-03-23 Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 4771 Ukmergės apygardos ligonių kasos fondo bylas, įrašytas 10 apyrašų.

1967 m. fondas pertvarkytas: sudaryti 4 apyrašai, į kuriuos įrašyta 4715 apskaitos vienetų, atrinkta naikinti 100 bylų.

1974 m., 1978 m., 1980 m. į apyrašus Nr. 1, 2 ir 4 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

1995 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 5, į kurį įrašyti 2077 apskaitos vienetai (kortelės, gautos 1965 m.). Papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas) ir į apyrašą Nr. 3 – 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas).

Iš viso fonde Nr. 1700 yra 5 apyrašai, 6799 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Yra nuotraukų.

 

Darbdavių asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbdavių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1919 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbdavių ir samdinių registracijos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos darbdavių ir samdinių registracijos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal darbdavių veiklos sritis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2469 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti ligonių kasos tarnautojų tarnybos labai ir sąrašai, prašymai priimti į darbą, algų lapai, darbdavių pranešimai apie samdinių sirgimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Ligonių kasų sąjungos statutas, Vyriausiosios socialinio draudimo valdybos ir Ukmergės apygardos ligonių kasos valdybos, kasos tarybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su Vyriausiąja socialinio draudimo valdyba, rajonų įgaliotiniais, policijos nuovados viršininku, medicinos įstaigomis kasos narių įregistravimo, mokesčių iš darbdavių išieškojimo, gydymo apmokėjimo, medicinos pagalbos teikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, ligonių kasos tarybos narių, darbdavių sąrašai, prašymai suteikti pašalpas gydymuisi, statistinės žinios apie kasos narius ir jų gydymąsi, darbdavių mokesčių mokėjimo registracijos knygos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

 

Ligonių kasos narių kortelių ir tarnautojų sąrašų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos ligonių kasos narių kortelės, tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įmonių, įstaigų, dirbtuvių, bendrovių veiklos sritis abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 2077 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1700, ap. 4, b. 54, l. 1.
[2] Vyriausybės Žinios (toliau – VŽ), 1926 m. Nr. 227-1476.
[3] VŽ, 1934 m., Nr. 43-3033.
[4] VŽ, 1934 m., Nr. 452-3159.
[5] LCVA. F. 1700, ap. 4, b. 253, l. 7.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:38