O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1786 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS CUKRUS“ FONDĄ NR. 1786

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ (1931-08-06–1940-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1930-12-31 finansų ministras patvirtino akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ įstatus, kurie 1931-01-15 įregistruoti Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje, registro Nr. 101.1 Bendrovė veiklą Kaune pradėjo 1931-08-06.2

Bendrovę valdė visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija. Bendrovės veiklą prižiūrėjo Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija, nuo 1932-03-23 – Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija.

Bendrovė savo veikloje vadovavosi 1925-01-17 Akcinių bendrovių įstatymu, 1925-03-28 Akcinių bendrovių įstatymui vykdyti instrukcija, 1931-01-15 įstatais ir jų pakeitimais, kitais teisės aktais.

Vadovaujantis 1940-07-26 Stambiosios pramonės nacionalizavimo įstatymu, akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ 1940-10-01 nacionalizuota.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ tikslas buvo cukrinių runkelių kultūros vystymas, cukraus žaliavos perdirbimo, cukraus gamybos bei prekybos cukrumi organizavimas.

Bendrovė kontroliavo šalies cukraus gamybą, steigė cukraus fabrikus, sandėlius, kontoras, agentūras, cukrinių runkelių priėmimo punktus, nuo 1933 m. sudarė sutartis su cukrinių runkelių augintojais, nuo 1934 m. kontroliavo cukraus importą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

 Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ fondas įrašytas 1948-01-30. 1951-02-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 65 bylos. 1974 m. fondas buvo pertvarkytas: sudaryti apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 87 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, kuriame įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1974-11-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 91 akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ bylą su apyrašais Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 1786 yra 2 apyrašai, 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1926 m., 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ 1941–1942 m. veiklos dokumentų yra fonde Nr. R-1370.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ įstatai, cukraus fabrikų tarnautojų taupomųjų-skolinamųjų kasų įstatai, bendrovės valdybos, cukraus fabrikų statybos technikos komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Ministru Kabinetu, Finansų, Užsienio reikalų ministerijomis, Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcija, firmomis, fabrikais veiklos klausimais dokumentai,

pranešimai, straipsniai cukraus gamybos, žemės ūkio reformos ir kt. klausimais,

cukraus fabrikų statybos dokumentai: sąmatos, sutartys su rangovais, užsienio firmomis, projektai, brėžiniai,

Marijampolės ir Pavenčių cukraus fabrikų metų veiklos apyskaitos, revizijų, perdavimo-priėmimo aktai, apyvartos žiniaraščiai, Pavenčių cukraus fabriko įkeitimo Lietuvos bankui dokumentai,

cukrinių runkelių priėmimo punkto tipinis projektas, Panevėžio cukraus fabriko dirbtuvių, medžiagų sandėlio, spirito sandėlio Kaune, cukraus fabrikų pagalbinių patalpų bei įrengimų projektai, kalkakmenių kasyklų eksploatacijos planas,

akcininkų knygos, bendrovės akcininkų, Pavenčių fabrike dirbusių svetimšalių sąrašai, asmenų sąskaitos, finansų dokumentai,

žinios apie cukraus fabrikų šaulių rinktinių veiklą, narių sąrašai, prašymai šaulių uniformoms, ginklams gauti,

Prekybos departamento susirašinėjimo su Finansų ministerija cukraus fabriko steigimo klausimais 1925–1926 m. dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1926 m., 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti bendrovės susirašinėjimo su cukraus fabrikais personalo klausimais dokumentai, tarnautojų taupomosios-skolinamosios kasos narių įnašų knygos, Marijampolės cukraus fabriko tarnautojo asmens byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1786, ap. 1, b. 40, l. 1. Vyriausybės žinios II d., 1931 m., Nr. 159.

2 LCVA. F. 1786, ap. 1, b. 1, l. 69; F. R-1370, ap. 2, b. 6, l. 35.

3 LCVA. F. R-164, ap. 1, b. 421, l. 46-47.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 14:44