O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1300 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GENERALINĖS MONOPOLIŲ DIREKCIJOS OSTLANDE KAUNO SKYRIAUS SPIRITO MONOPOLIO FONDĄ NR. R-1300

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis spirito ir degtinės trestas (Staatlicher spiritus und braunntwein trust) (1941 m. birželio mėn.–1943 m.)

Generalinės monopolių direkcijos Ostlande Kauno skyriaus spirito monopolis (Generaldirektion der Monopole im Ostland. Aussenstelle Kauen Spiritus Monopol) (1943–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis spirito ir degtinės trestas veiklą tęsė.

Valstybinio spirito ir degtinės tresto veiklą prižiūrėjo Pramonės ministerija, Krašto ūkio vadyba, nuo 1942-03-31 – Maitinimo ir žemės ūkio vadyba,1nuo 1943-01-01 – Rytų centrinė prekybos bendrovė (Zentral-Handelsgesellschaft Ost).2

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-12-03 potvarkiais „Dėl įvesdinimo potvarkio apie spirito monopolį užimtose Rytų srityse“, „Apie monopolius užimtose Rytų srityse“ ir „Apie spirito monopolį užimtose Rytų srityse“ 1943 m. buvo įsteigtas Generalinės monopolių direkcijos Ostlande Kauno skyriaus spirito monopolis,3kuris perėmė Valstybinio spirito ir degtinės tresto funkcijas. Tikslios monopolio įsteigimo ir funkcijų perėmimo datos nenustatytos.

Spirito monopolio veiklą prižiūrėjo Generalinė monopolių direkcija Rygoje.

Tiksli data, kada 1944 m. Generalinės monopolių direkcijos Ostlande Kauno skyriaus spirito monopolis baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Trestas vadovavo degtinės gamyklų ir sandėlių, likerio, mielių, kamščių fabrikų, spirito varyklų veiklai, organizavo įmonių gaminių realizavimą.

Generalinės monopolių direkcijos Ostlande Kauno skyriaus spirito monopolis vadovavo degtinės gamyklų, spirito varyklų veiklai, organizavo įmonių gaminių realizavimą, prekiavo spirito, degtinės gaminiais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Generalinės monopolių direkcijos Spirito monopolio fondas įrašytas 1951-10-16. Fonde buvo 49 neaprašyti saugojimo vienetai.

1962-02-20 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 41 byla. 1965-10-07 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-11-25 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 42 Valstybinio spirito ir degtinės tresto (Generalinės monopolių direkcijos Spirito monopolio) fondo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. R-1300.

1974-02-25 į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-1300 yra 1 apyrašas, 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Valstybinio spirito ir degtinės tresto 1940–1941 m. veiklos dokumentų yra Valstybinio spirito-degtinės pramonės tresto fonde Nr. R-89.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Generalinės monopolių direkcijos, Valstybinio spirito ir degtinės tresto valdytojo įsakymai personalo klausimais, aplinkraščiai, taisyklės, tresto įmonių buhalterių suvažiavimo protokolas, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie spirito varyklas, jų gaminius, nacionalizuotas įmones, tresto, spirito varyklų darbuotojus, finansų planai, balansai, tresto, spirito varyklų, Kauno valstybinės degtinės gamyklos darbuotojų sąrašai, atlyginimų išmokėjimo lapai, asmenų sąskaitų knygos, asmenų prašymai priimti į tarnybą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 17 a. p.

2 LCVA. F. R-1300, ap. 1, b. 1, l. 56.

3 LCVA. F. R-1300, ap. 1, b. 1, l. 47 – 50.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:01