O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1301 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MALŪNŲ CENTRO FONDĄ NR. R-1301

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas (Staatsmühlen und Backereitrust) (1941 m. birželio mėn.–1942 m. spalio mėn.)

Malūnų ir kepyklų centras (Mühlen und backerei zentrale) (1942 m. spalio mėn.–1942 m. gruodžio mėn.)

Malūnų centras (Mühlen-Zentrale) (1942 m. gruodžio mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karui, Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas veiklą tęsė. Trestas veikė Kaune. Trestas buvo pavaldus Krašto ūkio generaliniam tarėjui, nuo 1942-03-31 – Maitinimo ir žemės ūkio generaliniam tarėjui.1

Nuo 1942 m. spalio mėn. Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas vadinamas Malūnų ir kepyklų centru.2 Tiksli trestopavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Generalinis komisaras Kaune 1942-07-30 raštu Nr. H.A.III/La/323/0/42 nurodė, kad Malūnų ir kepyklų centro priežiūra pavesta Rytų centrinei prekybos bendrovei (Zentral-Handelsgesellschaft Ost).3

Nuo 1942 m. gruodžio mėn. Malūnų ir kepyklų centras vadinamas Malūnų centru. Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.4

Dokumentuose Malūnų centras dar vadinamas Valstybiniu malūnų ir kepyklų centru, Malūnų ir kepyklų centrale.

Tiksli data, kada Malūnų centras baigė veiklą, nenustatyta. 1944 m. liepos mėn. Malūnų centras dar veikė.

Sudarytojo funkcijos

Valstybinis malūnų ir kepyklų trestas, Malūnų ir kepyklų centras, Malūnų centras vadovavo malūnų ir kepyklų veiklai, civilius gyventojus ir kariuomenę aprūpino miltais ir jų gaminiais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Valstybinio malūnų ir kepyklų centro fondas įrašytas 1948-05-04. 1952-02-20 sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 442 apskaitos vienetai.

1969-11-25 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 439 Malūnų ir kepyklų centro bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

1969-12-16 sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyti 166 apskaitos vienetai. 1974-03-30 papildomai į apyraša Nr. 3 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-1301 yra 3 apyrašai, 606 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto 1940–1941 m. veiklos dokumentai yra Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto fonde Nr. R-378.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti krašto ūkio generalinio tarėjo įsakymai, Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto, Malūnų centro, Darbo apsaugos departamento direktoriaus aplinkraščiai, Malūnų centro susirašinėjimo su generaliniu komisaru, malūnais, Zentral-Handelsgesellschaft Ost bendrove ir kt. įmonėmis bei įstaigomis veiklos, tarnautojų ir finansų klausimais dokumentai, žinios apie malūnus, įmonių tarnautojus bei darbininkus, pagamintą produkciją, vokiečių kariuomenei išduotus gaminius, malūnų revizijos aktai, įmonių grąžinimo buvusiems savininkams taisyklės ir aktai, perdavimo ir perėmimo balansai, asmenų prašymai išnuomoti malūnus, Malūnų ir kepyklų centralės patalpų planas, kepyklų brėžiniai, Reicho komisaro rytų kraštui skelbimai, Malūnų centro tarnautojų atlyginimųlapai ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal centro skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 422 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos krašto ūkio generalinio tarėjo, Vidaus reikalų vadybos, Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto valdytojo įsakymai, potvarkiai, aplinkraščiai, Pramonės įmonių denacionalizacijos įstatymas, prekybos organizacijų atstovų pasitarimo protokolai, žinios apie malūnus, tresto ir jam priklausiusių įmonių tarnautojų ir darbininkų sąrašai, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 17 a. p.

2 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 26, l. 124.

3 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 1, l. 13 – 15.

4 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 8, l. 147, b. 183, l. 232.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:00