O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1370 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS CUKRAUS PRAMONĖS CENTRO „LIETUVOS CUKRUS“FONDĄ NR. R-1370

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ (1941 m. [rugpjūčio mėn.]–1942 m.)

Lietuvos cukraus pramonės centras „Lietuvos cukrus“ (Zentralstelle f. d. Litauische Zuckerindustrie Lietuvos cukrus) (1943 m.–1944 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941 m. nutarimu (tiksli nutarimo data nenurodyta) akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“ atkūrė veiklą Kaune.1 1941 m. rugpjūčio mėn. bendrovė jau veikė.2

Bendrovės „Lietuvos cukrus“ veiklą prižiūrėjo Krašto ūkio generalinis tarėjas, nuo 1942-03-31 – Maitinimo ir žemės ūkio generalinis tarėjas.3

Nuo 1943 m. bendrovė „Lietuvos cukrus“ dokumentuose vadinama Lietuvos cukraus pramonės centru „Lietuvos cukrus“.4 Dokumentuose dar vartojamas Lietuvos cukraus centro ,,Lietuvos cukrus“ pavadinimas. „Lietuvos cukraus“ veiklą prižiūrėjo Rytų centrinė prekybos bendrovė (Zentral-Handelsgesellschaft Ost).5

„Lietuvos cukrus“ veiklą baigė 1944 m. rugpjūčio mėn. Jo funkcijas perėmė Valstybinis cukraus trestas.6

 

Sudarytojo funkcijos

 

Akcinė bendrovė „Lietuvos cukrus“, Lietuvos cukraus pramonės centras „Lietuvos cukrus“ vadovavo cukraus fabrikų veiklai, organizavo cukrinių runkelių supirkimą bei cukraus žaliavos perdirbimą, prekybą cukrumi ir jo produktais.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ fondas įrašytas 1961-02-02. 1961-06-18 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ dokumentus, 1965-05-25 papildomai į apyrašą Nr. 1 buvo įrašyta 18 apskaitos vienetų.

1974-11-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 12 Lietuvos cukraus centro bylų, įrašytų apyraše Nr. 2. Perduotos bylos ir apyrašas buvo prijungti prie akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ fondo Nr. R-1370.

2009 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Lietuvos cukraus pramonės centras „Lietuvos cukrus“.

Iš viso fonde Nr. R-1370 yra 2 apyrašai, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935 m., 1937–1939 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

Akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ 1930–1940 m. veiklos dokumentai yra Akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ fonde Nr. 1786.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti generalinio komisaro Kaune įsakymai, instrukcijos, aplinkraščiai, ,,Lietuvos cukraus“ susirašinėjimo su generaliniu komisaru Kaune, cukraus fabrikais veiklos, prekybos cukrumi, patalpų kariuomenei paruošimo, durpynų veiklos, personalo ir kt. klausimais dokumentai, nacionalizuotų durpynų bylų perdavimo-priėmimo aktas,,,Lietuvos cukraus“ sutartys su Siaurųjų geležinkelių direkcija, akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ tarnautojų taupomosios sąskaitos taisyklės, Lietuvos meteorologiniai biuleteniai, runkelių priėmimo pastato projektas, Pavenčių cukraus fabriko durpynų ir durpių gamybos planai, Marijampolės, Panevėžio, Pavenčių cukraus fabrikų tarnautojų ir darbininkų sąrašai,

1935 m. sudegusio Marijampolės cukraus fabriko sandėlio fotografijos, sandėlio planas.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935 m., 1937–1939 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti įsakymai personalo klausimais, ,,Lietuvos cukraus“ susirašinėjimo su cukraus fabrikais, užsienio firmomis veiklos, fabrikų remonto, įrengimų ir kt. klausimais dokumentai, ,,Lietuvos cukraus“ ir cukraus fabrikų mėnesių balansai, komercinės apyskaitos, cukraus pardavimo žiniaraščiai, Pavenčių cukraus fabriko sezoninių darbininkų sąrašas, žinios apie darbininkų ir tarnautojų atlyginimą, leidinys „Cukriniai runkeliai“.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 12 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

1 LCVA. F. R-1549, ap. 1, b. 26, l. 17.

2 LCVA. F. R-1370, ap. 1, b. 9, l. 5.

3 LCVA. F. R-1301, ap. 1, b. 9, l. 17 a. p.

4 LCVA. F. R-1370, ap. 2, b. 5.

5 LCVA. F. R-1370, ap. 1, b. 1, l. 15.

6 LCVA. F. R-449, ap. 4, b. 2, l. 2.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-30 15:45